Videospeler inladen...

Akkoord over eindtermen in het onderwijs

Er is een akkoord voor nieuwe eindtermen. In de commissie onderwijs discussieerden meerderheid en oppositie een jaar lang wat leerlingen wel en niet moeten kennen en kunnen. Gisteren besliste de meerderheid over een tekst, zonder de oppositie te betrekken.

Het beloofde op voorhand een moeilijk werk te worden: wat moeten leerlingen op welbepaalde momenten kennen en kunnen. Wat moeten ze weten en wat moeten ze kunnen, telkens aan het einde van een termijn. Met die eindtermen gaan onderwijskoepels en uiteindelijk ook leerkrachten dan aan de slag om hun lessen vorm te geven.

Een jaar lang discussieerden alle politieke partijen in de commissie onderwijs. Te belangrijk om over één nacht ijs te gaan, was het devies. Gisteren sloten de meerderheidspartijen - blijkbaar onverwacht - een akkoord. De oppositiepartijen reageren verbolgen, want toevallig nu was de onderwijscommissie op studiereis, klinkt het vanuit Kopenhagen. De oppositie werd niet betrokken bij het sluiten van het akkoord.

Morgen onderhandelt minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) met de onderwijskoepels. Crevits wil graag met de hervormingen starten op 1 september 2018, maar dat wordt krap. Op Radio 1 hield ze een slag om de arm: "Over die datum kan gesproken worden."

Wat staat er in het akkoord?

Het akkoord dat op tafel ligt, is een kader. Dat wordt dan verder uitgewerkt in een zogenoemde ontwikkelingscommissie. Wat weten we al?

  • 16 sleutelcompetenties: burgerschap, economische, financiële en digitale competenties, sociaal-relationeel, cultureel en historisch bewustzijn...
  • Onderscheid tussen vakoverschrijdende en vakgebonden eindtermen valt weg
  • Eindtermen zullen om de drie jaar geëvalueerd worden
  • In de eerste graad van het secundair onderwijs wordt een niveau basisgeletterdheid ingevoerd dat door elke leerling behaald moet worden, onder meer voor Nederlands, wiskunde en financiële geletterdheid
  • Er komt een netoverschrijdend curriculumdossier, waar alle onderwijsdoelen in staan die binnen een studierichting moeten behaald worden

Volgens Elisabeth Meuleman van Groen en Caroline Gennez van sp.a zijn de nieuwe eindtermen geen verbetering. De tekst dringt de planlast voor leerkrachten niet terug. Bovendien wordt er ook niet ingegaan op de vraag om meer burgerschapsvorming. "Dat was nochtans een nood die naar voren kwam bij het groots opgezette maatschappelijk debat." (noot van de redactie: van "leRensbelang" was een participatief debat waar iedereen aan kon deelnemen, opgestart door Vlaams minister Crevits.)

Te snel?

Volgens Groen en SP.A heeft Vlaams minister Crevits de meerderheidspartijen van de commissie onder druk gezet om een tekst goed te keuren die van de minister zelf komt.

Dat Crevits wilde dat het sneller vooruit zou gaan, wordt bevestigd door Katleen Helsen (CD&V), de voorzitter van de onderwijscommissie. Crevits wil graag op 1 september 2018 de hervorming van het middelbaar onderwijs doorvoeren en daar horen liefst ook nieuwe eindtermen bij.

De onderwijskoepels en -vakbonden hadden eerder gezegd dat de deadline voor de onderwijshervorming te krap was, ondermeer omdat de nieuwe eindtermen er nog niet waren. Die zijn er nu dus wel.

Reacties vanuit Kopenhagen

Vlaams minister Crevits wenst voorlopig zelf niet te reageren. De leden van de onderwijscommissie wel, zij zitten dus met zijn allen in Kopenhagen op studiereis. Behalve voorzitter Helsen, die reisde hen gisteren na het sluiten van het akkoord achterna.

Ook Open VLD en N-VA reageren uit Kopenhagen. Jo De Ro van de liberalen ziet in de nieuwe eindtermen een "niet terug te draaien stap voorwaarts". Maar hij zegt ook: "het is duidelijk dat we nog wel verder wilden gaan als Vlaamse liberalen".  

Zowel N-VA als Open VLD vinden het niet realistisch om de nieuwe eindtermen al in te voeren op 1 september 2018. "Een schooljaar later is dat al veel meer", aldus Jo De Ro.

Meest gelezen