Belga

DNA-databank kan donoren en kinderen matchen

Al wie vragen heeft over zijn afstamming, kan vanaf volgend jaar terecht in een nieuw centrum dat minister Vandeurzen opricht. Dat schrijft de Standaard. Een belangrijk onderdeel van het afstammingscentrum zal een DNA-databank zijn.

Donorkinderen die willen weten wie hun biologische vader of moeder is, beginnen vaak aan een onmogelijke zoektocht.  Eicel- of spermadonaties worden niet centraal geregistreerd. Bij adoptie gebeurt dat wel vrij nauwkeurig. Er is nu een DNA-databank in de maak waar iedereen die informatie wil over zijn afstamming, terechtkan. Donorkinderen dus, maar ook personen 'die geboren zijn uit X' in Frankrijk, vondelingen of wie geboren is uit een draagmoeder.  

Het Nederlandse voorbeeld

"De DNA-databank die enkele jaren geleden in Nederland is opgericht, heeft al veel matches opgeleverd", zegt adoptie-ambtenaar Ariane Van Den Berghe. Zij is lid van de expertenwerkgroep die op verzoek van minister Vandeurzen het nieuwe afstammingscentrum in Vlaanderen op poten moet zetten. "De Nederlanders hebben breed gesensibiliseerd, ze hebben mensen die in het verleden sperma hebben afgestaan, opgeroepen zich te melden omdat zo veel donorkinderen met vragen zitten. Met succes - er zijn al verschillende ouders met kinderen verenigd en ook veel halfbroers en halfzussen zijn dankzij de DNA-bank opgespoord. 

Nieuwe wetgeving

Net als in Nederland zal de databank werken op basis van vrijwilligheid. Niemand zal verplicht worden een DNA-staal af te staan. Wel is nog een sluitend wettelijk kader nodig. Van Den Berghe vermeldt een Vlaams decreet en een kleine aanpassing van de federale wetgeving. "Donoren zijn sinds 2007 beschermd, in die zin dat donorkinderen hen niet kunnen aanspreken voor onderhoudsgeld. Het zou goed zijn om die maatregel uit te breiden naar oudere donoren, die sperma hebben afgestaan voor 2007. Dat kan hen aanmoedigen om zich bekend te maken."Een budget is er alvast - minister Vandeurzen heeft 300.000 euro vrijgemaakt voor het op te richten afstammingscentrum. 

Meest gelezen