Een consultatie bij je arts opnemen, een goed idee?

In Nederland krijgen artsen richtlijnen over hoe ze kunnen omgaan met de toenemende vraag van patiënten om gesprekken op te nemen met hun smartphone. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten vindt zoiets bij ons nog niet meteen nodig, het Vlaams Patiëntenforum is voorstander, "op voorwaarde dat er eerst goede afspraken gemaakt worden".

De meesten onder ons hebben het allicht al meegemaakt: op consultatie gaan bij je huisarts of een specialist en na afloop niet goed meer weten wat er precies gezegd is. De emoties van het moment, moeilijke woorden, een complexe uitleg... Je zou het gesprek achteraf opnieuw willen horen. Waarom het gesprek niet opnemen met je smartphone?

In Nederland krijgen artsen die vraag zo dikwijls dat de Nederlandse Artsenfederatie een leidraad heeft ontwikkeld om die opnames in goede banen te leiden. Dokters krijgen het advies een opname zelf ter sprake te brengen. Een opname op internet zetten zonder toestemming van de arts mag niet, en een opname mag ook enkel puur informatief gebruikt worden.

Marc Moens, voorzitter van de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten, zegt in Het Laatste Nieuws dat zo'n soort maatregel in ons land nog niet nodig is, omdat de vraag om een consultatie op te nemen, voorlopig zelden gesteld wordt. Artsen worden nu ook beter opgeleid over hoe ze gesprekken kunnen/moeten aangaan, niet te veel vakjargon en rustig praten, bijvoorbeeld.

Het Vlaams Patiëntenplatform is wel te vinden voor het opnemen van consultaties. "Het is niet altijd evident om te onthouden wat de dokter precies gezegd heeft. Thuis worden dan ook nog eens duizenden vragen op je afgevuurd. Een gesprek opnemen is dan een goede zaak", zegt directeur Ilse Weeghmans in "De ochtend" op Radio 1.

"En niet alleen bij slechtnieuwsgesprekken, waar artsen meestal al vragen om iemand mee te brengen, maar ook bij diagnosegesprekken. Mensen zijn op dat moment dikwijls meer bezig met: wat betekent dit voor mij, voor mijn gezin, kan ik nog voor mijn kinderen of kleinkinderen zorgen, dat soort dingen. Meer dan met het medisch-technische aspect waar de arts het dan over heeft. Die details ontglippen je."

De voorwaarde is wél dat er goede afspraken gemaakt worden, zegt Weeghmans. "De privacy van de arts moet gerespecteerd worden, het kan niet de bedoeling zijn om de opname zomaar op sociale media of internet te gooien." Een apart juridisch kader is niet nodig, vindt Weeghmans, de wet op de privacy regelt al veel. "Patiënten moeten hier op een gezonde manier mee omgaan, de arts moet op voorhand duidelijk maken wat wel kan en wat niet, met zo'n opname."

Meest gelezen