Is bridgen een sport? Volgens het Europees Hof van Justitie niet

Een kaartje leggen is geen sport, ook niet als het in wedstrijdverband wordt gespeeld. Dat heeft het Europees Hof van Justitie vandaag geoordeeld in een arrest over het heffen van btw op het Britse wedstrijdbridgen.

De English Bridge Union (EBU) organiseert bridgetornooien en betaalt btw op het inschrijvingsgeld van de deelnemers. De organisatie vroeg om een vrijstelling op basis van de Europese btw-richtlijn omdat ze een dienst zou verlenen die nauw samenhangt met de beoefening van sport. De Britse fiscus gaat niet in op die vraag en ook bij het Europese Hof van Justitie vangt men bot.

De Europese rechters erkennen wel dat bridgen logica, geheugen en strategie vergt en een activiteit kan zijn die "de lichamelijke en geestelijke gezondheid bevordert", maar in het kader van de btw-richtlijn moet sport gekenmerkt worden door "een niet te verwaarlozen lichamelijke component". En dat is bij bridgen niet het geval, ongeacht of het kaartspel als louter tijdverdrijf of in wedstrijdverband wordt beoefend.

EBU kan nog een troef op tafel leggen

Zo loopt het Hof niet vooruit op de vraag of het bridgen onder het begrip "culturele diensten" in de zin van de btw-richtlijn kan vallen. Zo zou de fiscus kunnen oordelen dat het bridgen een grote plaats inneemt in het sociale en culturele leven van de Engelsen dat het spel als een onderdeel van de cultuur van het land beschouwd kan worden.

Meest gelezen