Videospeler inladen...

Uitbreiding van de kilometerheffing voor vrachtwagens om sluipverkeer tegen te gaan

De kilometerheffing voor vrachtwagens heeft niet geleid tot een algemene verschuiving van het verkeer naar kleinere wegen. Maar op specifieke plaatsen is er wel een probleem en daar zal er binnenkort dan ook tol moeten worden betaald.

De kilometerheffing voor vrachtwagens werd in april vorig jaar van kracht. Vrachtwagens van meer dan 3,5 ton moeten sindsdien tol betalen voor het gebruik van de belangrijkste wegen. Daar zullen binnenkort een zestal gewestwegen bij komen omdat er op die plaatsen teveel sluipverkeer is.

Geen massale verschuiving naar kleinere wegen

Een jaar na de invoering van de kilometerheffing heeft het Departement Mobiliteit en Openbare Werken een evaluatie gemaakt en daaruit blijkt alvast dat vrachtwagens niet massaal overschakelen naar trajecten die niet betalend zijn. Die conclusie is gebaseerd op metingen op 450 telpunten in heel Vlaanderen.

Er is zelfs een lichte daling (van 1%) van het vrachtverkeer op de niet betolde wegen. Het vrachtverkeer op de hoofdwegen, waar betaald moet worden, is licht gestegen (2%). De problemen met sluipverkeer doen zich dus op specifieke plaatsen voor. Op 70 telpunten was er een significante stijging van het vrachtverkeer. Op 6 van die punten is er een groot probleem en daar wil Vlaams minister van mobiliteit Weyts ingrijpen.

Specifieke trajecten worden aangepakt

Het gaat om trajecten langs de N35 in West-Vlaanderen: 
- van Deinze tot Tielt
- de kruising met de N50 tot de kruising met de N330

de N42 en de N43 in Oost-Vlaanderen:
- de kruising met de N8 tot de grens met Wallonië
- de kruising met de R8 tot de kruising met de R4

de N14 in Antwerpen:
- de kruising met de R16 tot de kruising met de E34

en de N73 in Limburg:
- Heppen (begin N73) en de kruising met de N762

Op sommige van die trajecten gaat het vrachtverkeer er nu dwars door de dorpskern.

Voor andere problematische punten wil minister Weyts nog bekijken wat de oplossingen kunnen zijn. "Dat kunnen ook omleidingen of infrastructuurwerken zijn", zegt hij. "Als je een gewestweg opneemt in het betolde wegennet moet je vermijden dat je opnieuw sluipverkeer organiseert,  dat je vrachtverkeer gaat afleiden naar de Dorpstraat of de Schoolstraat."

Transportfederatie: "Laat alle weggebruikers betalen"

In een eerste reactie zegt transportfederatie Febetra dat de prioriteit van de Vlaamse regering zou moeten zijn om van de kilometerheffing een echt beleidsinstrument te maken, in paats van het betold wegennet uit te breiden enkel voor vrachtwagens. Febetra vraagt een kilometerheffing voor alle weggebruikers, dus ook personenwagens. De inkomsten daarvan moeten worden gebruikt om de files aan te pakken en meer (veilige) parkings te creëren, aldus Febetra.

"Afspraken worden niet nageleefd", zegt Transport Vlaanderen

De geplande uitbreiding van de kilometerheffing voor vrachtwagens naar een aantal gewestwegen, stemt niet overeen met afspraken die de Vlaamse regering eerder maakte met de transportsector, reageert Transport & Logistiek Vlaanderen (TLV).

TLV wijst erop dat eventuele uitbreidingen eerst besproken zouden worden met de sector. "Vandaag lijkt de beslissing al gevallen te zijn en worden de transporteurs geconfronteerd met 150 kilometer bijkomende tolwegen", zegt TLV.

Net als transportfederatie Febetra willen ze een kilometerheffing voor alle weggebruikers.

 

Meest gelezen