Videospeler inladen...

Opsluiting in kinderpsychiatrie is lang geen uitzondering

Kinderen en jongeren in de psychiatrie mogen enkel bij uitzondering opgesloten worden, wanneer er acuut en ernstig gevaar voor de patiënt of zijn omgeving dreigt. In de praktijk gebeurt die vrijheidsberoving nog te vaak, blijkt uit een inspectieronde van de Vlaamse Zorginspectie bij 36 psychiatrische afdelingen. Minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) neemt maatregelen.

Volgens internationale richtlijnen mag vrijheidsberoving pas als laatste redmiddel, als er geen alternatieven meer voorhanden zijn en er sprake is van acuut en ernstig gevaar. Opsluiting (in een afzonderingskamer of in een andere ruimte) mag niet als straf of standaardmaatregel en mag enkel in een veilig ingerichte ruimte en onder strikt toezicht.

Vrijheidsberoving blijkt echter niet de uitzondering die het zou moeten zijn. In driekwart van de onderzochte afdelingen voorzien de eigen procedures dat afzondering (in een speciale afzonderingskamer) en separatie (in een andere ruimte, met gesloten deur) niet enkel bij acuut en ernstig gevaar kunnen worden toegepast. In een derde van de concrete gevallen van afzondering of separatie die de Zorginspectie controleerde, ging het ook effectief niet om een laatste noodmaatregel.

Bovendien is de helft van de afzonderings- en separatieruimtes niet in orde met de veiligheid en is het toezicht op de 'opgesloten' patiënten niet altijd sluitend. De Zorginspectie benadrukt wel dat er grote onderlinge verschillen zijn tussen de onderzochte afdelingen en er zijn ook heel wat goede praktijken vastgesteld.

Waar lag de lat?

Zorgnet vindt de inspecties positief, maar de koepel van zorginstellingen in Vlaanderen is het niet altijd eens met de gebruikte methodes. "Het was onvoldoende duidelijk waar de lat lag en aan welke standaarden we moesten voldoen."

"Om aan strenge normen te kunnen voldoen in de zorg is een aangepaste infrastructuur en voldoende personeel nodig. Er is met andere woorden een duidelijk verband tussen vrijheidsbeperking, personeelsmanagement, infrastructuur en de risico’s voor de omgeving en de patiënten zelf", reageert Zorgnet.

Extra middelen

Vlaamse Minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) heeft oren naar de opmerkingen van Zorgnet. Hij zal heldere en duidelijke richtlijnen laten uitwerken. Daarnaast zijn er middelen vrijgemaakt voor bouwkundige ingrepen in de psychiatrische diensten en voor vorming over agressiehantering.

Videospeler inladen...

Waar ging de Zorginspectie langs?

36 afdelingen op 19 campussen van 17 ziekenhuizen kregen een onaangekondigde inspectie over de vloer. 11 afdelingen in 7 algemene ziekenhuizen en 25 afdelingen in 10 psychiatrische ziekenhuizen.

Tijdens de inspectiedagen werden 192 patiënten (vanaf 6 jaar) van de 526 opgenomen patiënten bevraagd. Daarnaast werden 312 patiëntendossiers over afzondering en separatie gecontroleerd en werd de infrastructuur bekeken van 59 afzonderings- en separatieruimtes.

Meest gelezen