Nicolas Maeterlinck

Tot 55 euro per maand extra voor alleenstaande ouders vanaf 2018

Alleenstaande ouders met een beperkt inkomen krijgen vanaf
januari 2018 een hogere belastingvrije som en verhoogde fiscale aftrek voor kinderopvang. Dat werd afgesproken in het zomerakkoord, het begrotingsakkoord dat deze zomer werd afgesproken binnen de regering, meldt de Franstalige krant
Le Soir.

Alleenstaande ouders met een beperkt inkomen, een inkomen van maximaal 18.000 euro per jaar, hebben een verhoogd armoederisico en dat wil de regering aanpakken. Alleenstaande ouders hebben nu al recht op een verhoging van de belastingvrije som. Voor een alleenstaande ouder met een beperkt inkomen wordt die belastingvrije som vanaf januari 2018 opgetrokken tot 1.550 euro. Afhankelijk van het inkomen en het aantal kinderen kan dit oplopen van 34 euro tot 55 euro per maand. Voor deze maatregel wordt zo’n 20 miljoen euro vrijgemaakt in de begroting.

Daarnaast wordt de fiscale aftrek voor kinderopvang voor deze groep van alleenstaande ouders ook opgetrokken van 45% naar 65%. Op het kabinet van vicepremier Kris Peeters (CD&V) valt te horen dat deze maatregelen kaderen in een breder plan om de koopkracht van alleenstaande ouders extra te ondersteunen. Zo hebben alleenstaande ouders sinds deze zomer
ook recht op een verhoogde vergoeding bij het opnemen van ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of palliatief verlof. Die vergoeding werd opgetrokken van 735 euro netto per maand naar 1.015 euro.

Meest gelezen