VDAB werkt aan actieplan om krapte arbeidsmarkt op te vangen

Ondernemingen hebben het soms moeilijk om werkzoekenden met de juiste competenties te vinden. Op vraag van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) werkt de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling nu aan een actieplan om daar iets tegen te doen.  

Het aantal werkzoekenden in Vlaanderen daalt al meer dan twee jaar. Maand na maand zijn er minder mensen op zoek naar werk in ons land. Vervelend, want tegelijkertijd piekt ook het aantal vacatures. Ondernemingen hebben het soms dus erg moeilijk om onder het slinkende aantal werkzoekenden de juiste competenties te vinden. Daarom werkt de VDAB nu aan een actieplan dat drie maatregelen naar voor schuift:

  • Snellere screening en doorverwijzing van werkzoekenden

De VDAB zal inzetten op extra capaciteit om de competenties van werkzoekenden sneller in kaart te brengen. Op die manier moeten ze sneller naar het gepaste activerings- of opleidingsinstrument geleid worden.

  • Meer opleidingen uitbesteden

Verder zullen er ook meer opleidingen uitbesteed worden om sneller en meer flexibel opleidingen te kunnen aanbieden als daar nood aan is. Er zal dus nog meer samengewerkt worden met private partners.

  • Mobiele opleidingen in de buurt van werkzoekenden en
    openstaande vacatures

Om maximaal resultaten te boeken, wil VDAB tot slot nog meer vanuit de klant gaan denken. Daarom zal er extra worden ingezet op mobiele opleidingen in de buurt van werkzoekenden en openstaande vacatures.

Volgens woordvoerder van de VDAB Shaireen Aftab wordt het actieplan nu in detail uitgewerkt om het op 8 november aan de raad van bestuur voor te leggen.

Meest gelezen