Videospeler inladen...

Vuye: "Commissie had meer kunnen zeggen over aanpak verbindingsofficier in Turkije"

Hoewel de meeste partijen in de Kamer opvallend eensgezind en genuanceerd klinken over de conclusies van de onderzoekscommissie naar de aanslagen, waren er toch enkele dissonanten. Zo bleef Hendrik Vuye van Vuye & Wouters wat op zijn honger zitten in verband met de zaak van de verbindingsofficier in Turkije die vorig jaar forse kritiek kreeg van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Ook bij SP.A en Groen waren er kritische geluiden te horen.

Opvallend vanmiddag in de Kamer: Laurette Onkelinx (PS) en Peter De Roover (N-VA) die grosso modo op dezelfde lijn zitten. De meeste Kamerleden klonken erg genuanceerd over de conclusies van de onderzoekscommissie. 

"Het is moeilijk om het er niet mee eens te zijn", reageert Hendrik Vuye voor de camera van "Villa Politica". Hij heeft het over "zeer algemene besluiten" en blijft wat op zijn honger zitten in de zaak van de verbindingsofficier in Turkije die drie dagen na 22 maart 2016 bijzonder hard is aangepakt door minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon. "De commissie had zich daarover meer mogen buigen", vindt hij.

Vuye vindt dat de man onterecht hard is aangepakt, terwijl hij geen enkele manier had om zich te verdedigen. "Men heeft van hem een bijkomend slachtoffer gemaakt", vindt Vuye. "Rechtsbescherming is een fundamenteel recht, en dat is hier geschonden."

Hij erkent dat de commissie zich niet mag bezighouden met individuele fouten en heeft daarom een motie neergelegd in het parlement "om dit op te lossen". Hij verwijst naar een procedure die in Groot-Brittannië al bestaat, waarbij iemand zich rechtstreeks tot de parlementsvoorzitter kan richten als hij onterecht hard is aangepakt door een minister. Dat die minister hier een ex-partijgenoot van Hendrik Vuye is, noemt die louter toeval.

Enkele kritische geluiden

De SP.A klonk wel iets feller. Fractieleider Meyrame Kitir had het over een "manifest gebrek aan coördinatie" bij veilijgheids- en hulpdiensten en "slachtoffers die van het kastje naar de muur werden gestuurd". "Over de terroristen en hun plannen was informatie beschikbaar, alleen werd dit te weinig of onvoldoende gedeeld", zei Kitir ook nog. "Veiligheid is geen links of geen rechts thema, maar belangt ons allemaal aan", klonk het nog.

Ook aan groene zijdde ware er enkele kritische geluiden. "De besparingen van de afgelopen jaren hebben flink ingehakt op de werking van de politie", vindt Stefaan Van Hecke (Groen), "en dat in tijden van terreurdreiging."

Filip Dewinter (Vlaams Belang) had het voor de gelegenheid nog eens over "de gigantische olifant waarover niemand het heeft", en die heet volgens hem "islam". Hij noemde de islam andermaal de bron van alle kwaad en de koran een "license to kill" en ergerde zich aan het "pamperen van de islam".

"Dit mag niet alleen maar een rapport blijven"

Premier Charles Michel (MR) sloot het debat af en beloofde rekening te houden met de conclusies van het commissierapport, dat een "belangrijke bron van inspiratie" voor zijn regering zal zijn. Hij beloofde ook meer middelen vrij te maken, mocht dat nodig blijken. 

"Dit mag niet alleen maar een rapport blijven", aldus de premier.  Hij had het ook nog over de gemeenschappelijke waarden van onze maatschappij. "Als die bedreigd worden, moeten we allemaal op de barricades gaan staan. Dat de liefde de haat moige overwinnen."

Meest gelezen