Nicolas Maeterlinck

Schooldirecteur: "Nauwelijks een zaterdag waarop ik niet op school zat"

Politici en verantwoordelijken van de onderwijskoepels hebben een reeks e-mails gekregen van verontwaardigde schooldirecteurs. Ze klagen over de hoge werkdruk en ander wantoestanden. De actie is een initiatief van de groep "Directies basisonderwijs knappen af".

Laat de beleidsvoerders weten dat het genoeg is en dat we ziek worden. Met die woorden nodigde de actiegroep directeurs uit hun beklag te doen over het gebrek aan omkadering en de te hoge werkdruk.

De mails werden verstuurd naar de actiegroep zelf. Sommige directeurs zonden hun bericht door naar Raymonda Verdyck van het gemeenschapsonderwijs en naar Lieven Boeve van het katholiek onderwijs. Ook andere verantwoordelijken en politici, waaronder Vlaams minister van Onderwijs Crevits, kregen een mail.

Een greep uit het aanbod ...

"Nauwelijks een zaterdag waarop ik niet op school zat om de dringendste zaken die waren bleven liggen in te halen", schrijft een directeur. "Geen energie meer, geen leven meer na de school wegens uitgeblust in de zetel thuis. De schrijver noemt zich lid van het trendy gezelschap van directeurs met een burn-out."

Uw begrip heb ik al gekregen. Kan u eens doorgeven wat u echt gaat doen? 

"Sinds 2000 aan de slag als schooldirecteur. Altijd graag gedaan, is te lezen in een andere mail. Maar ook hier ... burn-out. Te wijten aan een gebrek aan ondersteuning. Een vrijwilliger die administratief ondersteunt kon het tij niet keren."

10 uren werken met amper een kwartier pauze. Dat is dagelijkse realiteit.

"Permanentie op het secretariaat? Een dag in de week wordt deze ruimte niet bemand. Een klusjesman? Hebben we niet. De ICT-er komt anderhalve dag om de maand." Het zijn de verzuchtingen van het hoofd van een school voor kinderen met een verstandelijke beperking.

Ik ben maar zelf de bladeren uit onze verstopte dakgoot gaan halen.

Een andere directeur schrijft: "Wij worden overstelpt met massa’s administratief werk, opgelegde maatregelen als inclusief onderwijs waarborgen, een veiligheidsbeleid voeren, een dubbele boekhouding, een schaalvergroting realiseren, ..."

Voor een omkadering zoals in het secundair onderwijs is er geen geld.

"We moeten ook rekening houden met het menselijke aspect", zegt een andere schrijver. "Bijvoorbeeld een mama die ons komt vertellen dat ze sinds gisteren gescheiden is van de papa, dat de kinderen veel verdriet hebben, en dat hij ze zeker niet mag komen afhalen."

Dagboek van een directeur

Een directeur stuurde zijn dagboek op met daarin een oplijsting van dagelijkse problemen: een zieke secretaresse vervangen, een leraar lichamelijke opvoeding vervangen, Meer dan 140 mails versturen voor sollicitanten, vacatures plaatsen op Facebook en bij de VDAB, ... "Er kwamen maar twee reacties."

Veelzeggend is ook een lijst van extra taken, die een van de schoolhoofden heeft doorgemaild:

 • Bomen snoeien
 • Banken schilderen
 • Toiletten ontstoppen
 • Uurroosters opmaken
 • Deurbel beantwoorden
 • Brieven kopiëren en uitdelen
 • Jaarlijkse subsidies aanvragen
 • Kringgesprekken in de klassen
 • Bewakingen op de speelplaats
 • Telefoons beantwoorden
 • Planten water geven
 • Facturen verwerken
 • Website beheren
 • Onkruid wieden
 • Gras maaien
 • ...

Meest gelezen