Nicolas Maeterlinck

NMBS investeert 3,2 miljard voor de treinreiziger

De NMBS gaat de komende 5 jaar fors investeren om de dienstverlening aan haar klanten te verbeteren. 2 miljard gaat naar de vervanging of modernisering van treinstellen. Dat moet 20 000 extra zitplaatsen opleveren. 600 miljoen wordt gebruikt om het comfort voor de reizigers te verbeteren. Zo komen er een hele reeks extra parkeerplaatsen, zowel voor auto's als voor tweewielers. De derde pijler van het investeringsbeleid is een beter onderhoud van de treinen, waarvoor bijna 300 miljoen wordt uitgetrokken.

40 procent van het rollend materieel van de NMBS is meer dan 30 jaar oud. De spoormaatschappij gaat tijdens de periode 2018-2022 zo’n 2 miljard investeren om haar park van rijtuigen en locomotieven te moderniseren en het aandeel van het oude materieel tegen 2023 tot 20 procent te verlagen.

Stipter, veiliger en comfortabeler

Zo kan de NMBS de groei van het treinaanbod en van het aantal klanten in de komende jaren opvangen. 20 000 zitplaatsen komen er bij tegen 2022 (waarvan 10 000 tegen 2020). Bovenop de investeringen in nieuw materieel, zullen de treinstellen die de helft van de verwachte levensduur bereikt hebben, volledig gemoderniseerd worden. Zo moeten alle treinen tegen 2023 uitgerust zijn met ETCS (European Train Control System). Dat zorgt voor meer veiligheid.

Stations aanpassen

Om haar klanten beter te kunnen ontvangen, zal de NMBS bijna 600 miljoen investeren in het onthaal van reizigers. De klemtonen liggen daarbij op stationsinfrastructuur, parkeerplaatsen en perrons.

Het gaat onder meer om 10.000 bijkomende parkeerplaatsen voor wagens tegen 2022. Om die te kunnen voorbehouden aan haar eigen klanten, zullen meer parkings met slagbomen uitgerust worden. Er komen ook 10 000 extra parkeerplaatsen voor tweewielers.

De NMBS gaat heel wat perrons aanpassen, zodat de reizigers makkelijker in de trein kunnen stappen. Jaarlijks zullen daarom de perrons van gemiddeld zeven bijkomende stations of stopplaatsen verhoogd worden. Er komen ook meer liften en roltrappen. En tegen 2022 zullen 25 bijkomende stations volledig toegankelijk gemaakt worden voor personen met beperkte mobiliteit (gemiddeld vijf bijkomende stations per jaar).

Propere treinen

Om het onderhoud van de treinen te verzorgen worden nieuwe werkplaatsen gebouwd en de bestaande uitgebreid. Installaties voor het onderhoud van het rollend materieel die een directe impact hebben op de reizigers (carwash, het kuisen van de binnenkant van de treinen enz.) zijn eveneens opgenomen in het plan. In totaal wordt een budget van bijna 300 miljoen uitgetrokken voor de investeringen in de werkplaatsen.

Goedkeuring

Het investeringsplan is vandaag goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de NMBS en moet nu ook nog worden bevestigd door de federale regering. Minister van Mobiliteit Bellot staat alvast achter het investeringsplan.

“De regering heeft aan de NMBS gevraagd steeds de klant centraal te zetten. Ik ben dan ook tevreden dat de door de Raad van Bestuur goedgekeurde investeringen aan deze vraag beantwoorden. Zo verhogen we sterk het dagelijkse comfort van de reiziger en de aantrekkelijkheid van de NMBS dankzij investeringen in nieuw rollend materieel, in aangenamere, veiligere en functionele stations en in parkings voor wagens en fietsenstallingen. Dit komt bovenop de verhoging van 5% van het aantal treinkilometers wat aantoont dat de klant wel vaart bij een efficiënter gebruik van de middelen,” zegt minister van Mobiliteit François Bellot.

Meest gelezen