Definitief groen licht voor integratie van gemeentes en OCMW's

De Vlaamse regering heeft de integratie van gemeentes en OCMW's - die moet leiden tot een drastische vermindering van het aantal politieke mandaten - definitief goedgekeurd op de ministerraad. Het ontwerpdecreet Lokale Besturen omvat ook een resem strengere regels voor intercommunales. 

De Raad van State zette eerder deze maand al het licht op groen voor de integratie van gemeentes en OCMW's. Concreet betekent de hervorming dat de OCMW-raad geen aparte structuur meer zal zijn. De OCMW-raad wordt de gemeenteraad, en gemeenteraadsleden worden dus ook OCMW-raadsleden. Naast die politieke integratie komt er ook een ambtelijke fusie: alle personeelsleden vallen onder één algemeen directeur en ook de ICT-diensten en de boekhouddienst worden gezamenlijk.

Volgens minister Homans zal dat leiden tot meer sociale accenten in alle beleidsdomeinen. Ook komt er één sociaal loket, en geen OCMW-loket, waardoor die stigmatisering wegvalt, legt ze uit. De individuele steundossiers voor inwoners die bijvoorbeeld bijstand nodig hebben, worden niét op de gemeenteraad behandeld, benadrukt de minister nog. Die bevoegdheid gaat naar een 'Bijzonder Comité vooor de Sociale Dienst', zodat de dossiers zeker geen voorwerp worden van politiek debat en de privacy wordt gegarandeerd.     

Het ontwerpdecreet omvat ook nog een hele rits strengere regels voor intercommunales. Het salarisplafond voor mandatarissen blijft op 150 procent van een parlementaire wedde, maar er wordt nu wel rekening gehouden met bijkomende vergoedingen, "die vaak hoger zijn dan het presentiegeld zelf", zegt Homans. Bovendien zullen de lokale politici jaarlijks moeten rapporteren over hun mandaten en inkomsten.     

Alles samen moet het decreet leiden tot een drastische vermindering van het aantal lokale politieke mandaten: minimaal 2.500, maakt Homans zich sterk.  Het decreet moet nu nog bekrachtigd worden in het Vlaams Parlement.  

Meest gelezen