Arenda Oomen Fotografie

Europese Commissie: "Belgische ontwerpbegroting schiet te kort"

De Europese Commissie vraagt de regering om verduidelijkingen bij de ontwerpbegroting 2018 die eerder deze maand werd ingediend. De Commissie stelt onder meer vast dat er een structurele verbetering van het begrotingstekort van 0,3 procentpunt zou worden geleverd, terwijl er een inspanning van minstens 0,6 procentpunt verwacht wordt.

De brief, die aan minister van Financiën Johan Van Overtveldt geadresseerd is, past in de analyse van de nationale ontwerpbegrotingen die de Commissie elk jaar doorvoert. Behalve België, kregen ook Frankrijk, Italië, Portugal en Spanje een brief uit het Berlaymontgebouw.

De geplande verbetering van het structureel saldo roept bij de Commissie vragen op, maar de geplande uitgaven evenzeer. De groei van de primaire uitgaven zou niet meer dan 1,6 procent bbp mogen bedragen, maar ons land zou daar volgens de analyse van de Commissie 0,5 procentpunt boven zitten.

Omdat de totaalanalyse van de Belgische overheidsfinanciën over 2017 en 2018 op een "significante afwijking" wijst, vraagt de Commissie meer informatie over de structurele inspanningen die op de verschillende bestuursniveau gepland worden.

Daarnaast wil de Commissie ook meer uitleg krijgen bij de hervorming van de vennootschapsbelasting, "vooral wat betreft haar implicaties voor de begroting". Daarenboven zou België zijn schuldgraad in 2018 niet snel genoeg afbouwen.

In regeringskringen luidt het dat de vragen om verduidelijking en de kans die de regering krijgt om te antwoorden deel uitmaken van de "klassieke procedure". Bovendien zou België aanspraak maken op de 'investeringsclausule' van het stabiliteits- en groeipact. Het antwoord van de Belgische regering wordt tegen volgende week dinsdag 31 oktober verwacht.

Meest gelezen