© Sabine Joosten/Hollandse Hoogte

Glyfosaat: Europese Commissie stelt vergunning voor 5 jaar voor

De Europese Commissie stelt voor om de vergunning voor de controversiële stof glyfosaat met 5 jaar te verlengen. Van gefaseerd uitdoven is in het voorstel geen sprake. De Europese lidstaten buigen zich op donderdag 9 november opnieuw over het dossier.

"De Commissie heeft aan de lidstaten een vernieuwing van de vergunning voor glyfosaat voor 5 jaar voorgesteld", zegt Anca Paduraru, woordvoerster van de Europese Commissie. In het voorstel staat evenwel niks over het gefaseerd uitdoven van het gebruik van glyfosaat, zoals het Europees Parlement en verschillende EU-landen, waaronder België, willen.

Het gebruik van glyfosaat in onkruidbestrijders is omstreden, zowel onder wetenschappers als onder politici. Omdat de huidige vergunning voor glyfosaat op 15 december afloopt, had de Commissie voorgesteld de stof nog 10 jaar toe te laten. Toen meerdere lidstaten duidelijk maakten dat ze dat niet zagen zitten, was de Commissie bereid een vergunning voor "5 tot 7 jaar" op tafel te leggen.

Woensdag vergaderden de experten van de lidstaten over het dossier. De Commissie peilde naar de steun voor een nieuwe vergunning voor respectievelijk 10 jaar, 5 tot 7 jaar en 3 jaar, maar geen enkel scenario bood uitzicht op een voldoende grote meerderheid. Daarom werd de stemming uitgesteld en werkte de Commissie een nieuw voorstel uit.

Ducarme steunt verlenging van 5 jaar

Federaal minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) zit op de lijn van het Europees Parlement, dat ook een vergunning voor 5 jaar voor glyfosaat voorstelt. Ducarme wil ook dat het gebruik van glyfosaat afgebouwd wordt, maar dat staat dus niet in het nieuwe voorstel van de Commissie.

Het akkoord van België is strikt genomen niet nodig om het nieuwe voorstel van de Commissie erdoor te krijgen. Een gekwalificeerde meerderheid van de EU-lidstaten volstaat, wat betekent dat minstens 16 van de 28 landen, die samen 65 procent van de EU-bevolking vertegenwoordigen, zich achter het voorstel moeten scharen.

Meest gelezen