Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistribu

Vicepremier Australië uit ambt gezet, regering verliest meerderheid

De Australische vicepremier Barnaby Joyce is door het Hooggerechtshof uit zijn ambt gezet omdat hij ook de Nieuw-Zeelandse nationaliteit heeft. Hij mag ook niet meer in het parlement zitten. De meerderheid komt zo in de problemen: ze had slechts één zetel op overschot in het parlement. Er moet dus een tussentijdse verkiezing komen om Joyce te vervangen.

De Australische grondwet bepaalt dat politici op geen enkele manier afhankelijk mogen zijn van een vreemde macht. Dat betekent in de praktijk dat een politicus zich enkel verkiesbaar mag stellen als hij alleen de Australische nationaliteit bezit. Als later blijkt dat hij of zij een dubbele nationaliteit heeft, dan moet de parlementszetel ingeleverd worden.

Australië is een land van immigranten, meestal ook mensen die onwetend nog de nationaliteit blijken te hebben van een van de landen van hun ouders. Joyce is de zoon van een Britse vader die in Nieuw-Zeeland geboren is en een Australische moeder. Zijn vader verhuisde in 1947 naar Australië, waar Joyce in 1967 geboren werd.

Vorig jaar werd Joyce verkozen in het parlement en aangesteld als vicepremier. Na vragen om duidelijkheid van de Australische pers maakte de Nieuw-Zeelandse overheid in augustus bekend dat Joyce wel degelijk beschouwd wordt als een burger van Nieuw-Zeeland, "onwetend of niet". Joyce reageerde geschokt: "Noch ik noch mijn ouders hadden ooit enige reden om aan te nemen dat ik een burger zou zijn van een ander land. Mijn ouders hebben me nooit geregistreerd als Nieuw-Zeelander."

Tussentijdse verkiezing om Joyce te vervangen

Het Hooggerechtshof in Australië moest nagaan of Joyce de grondwet geschonden heeft met zijn verkiezing. Het Hof oordeelt nu van wel, wat betekent dat Joyce niet kan aanblijven als vicepremier en als parlementslid. Vier andere parlementsleden die in hetzelfde geval waren, zijn ook uit hun functie ontheven.

De Australische regering belandt door de beslissing van het Hof in nauwe schoentjes. De meerderheid heeft slechts één zetel op overschot in het parlement, en nu Joyce niet langer parlementslid mag zijn, is ze die meerderheid kwijt. Dat betekent dat er een tussentijdse verkiezing zal komen om Joyce te vervangen.

Joyce zelf heeft intussen zijn Nieuw-Zeelandse nationaliteit opgegeven en heeft al verklaard dat hij wil meedoen bij die tussentijdse verkiezing.  Tot dan gaat het kabinet van premier Malcolm Turnbull voort als minderheidskabinet. Het zoekt steun bij de oppositiepartijen.

Meest gelezen