Nicolas Maeterlinck

Zware beroepen bij de overheid: pensioen ten vroegste vanaf 60 jaar

Er is een belangrijke stap gezet in de onderhandelingen over zware beroepen bij de overheid. Dat schrijft De Morgen. Een akkoord is er nog niet maar er is een basis gelegd voor het uitwerken van een wetsontwerp. Dat ontwerp zou er tegen eind dit jaar moeten zijn.

De onderhandelingen over de zware beroepen, belangrijk voor het bepalen van de pensioenleeftijd, vorderen moeizaam. In de openbare sector hebben de bonden en de minister van pensioenen Bacquelaine nu wel een horde genomen.

Zo is er een consensus dat iemand in aanmerking kan komen voor het pensioenregime van de zware beroepen als hij minstens vijf jaar dat werk heeft uitgevoerd. En hij (of zij) moet minstens 60 jaar zijn. Dat is de ondergrens. Vroeger dan dat mag normaal gezien dus niemand met een zwaar beroep met pensioen gaan. Wie daarentegen langer blijft werken, krijgt een hoger pensioen.

Vier criteria

Voor het bepalen van de loopbaan wordt er rekening gehouden met vier criteria: moeilijke uurroosters (dus nachtwerk of ploegenarbeid), fysiek zware arbeid, emotionele belasting (stress) en veiligheidsrisico's. Als iemands werk aan één of meerdere van deze criteria beantwoordt, telt een gewerkt jaar voor meer dan een gewoon kalenderjaar.

De gemaakte afspraken zijn belangrijk maar een echt akkoord is er nog niet. "Er zijn nog heel veel losse eindjes", zegt Luc Hamelinck van het ACV. "We moeten nog spreken over een overgangsregeling, bijvoorbeeld voor mensen die in het verleden al lang een zwaar beroep hebben uitgeoefend. En wat doen we met de contractuelen bij de overheid? Er zal maar een definitief akkoord komen als de teksten op tafel liggen."

Tijd begint stilaan te dringen

De hoop is nu dat er tegen eind dit jaar een wetsontwerp klaar is. Dan starten er opnieuw gesprekken op basis van die tekst. Alles moet wel rond zijn tegen 2019. In dat jaar moet het systeem van de zware beroepen in de plaats komen van de huidige preferentiële tantièmes. Dat zijn de regimes die nu gelden voor bijvoorbeeld politiemensen, leerkrachten en brandweerlui.

De stap die nu is gezet in de onderhandelingen geldt alleen voor de openbare sector. In de privésector zijn de gesprekken over de zware beroepen afgesprongen. De werkgevers en de bonden zijn het daar niet eens over de criteria voor het bepalen van wat een zwaar beroep is.

Meest gelezen