10.584,52 euro: zoveel gaf Samusocial vorig jaar uit aan Nespresso

De Brusselse daklozenorganisatie Samusocial heeft vorig jaar in totaal 10.584,52 euro uitgegeven aan Nespresso. Dat staat te lezen in het auditrapport van de Inspectie van Financiën. De inspectie stelde tijdens de audit naar eigen zeggen "onregelmatigheden" vast. Maar van "frauduleuze intenties" zou geen sprake zijn. 

In juni vroeg de Brusselse regering aan de Inspectie van Financiën een algemene audit over de financiën van Samusocial, de vzw voor daklozenhulp die in opspraak was gekomen. Het rapport is afgelopen dinsdag voorgesteld in de parlementaire onderzoekscommissie naar de schandalen bij de organisatie.

In het rapport staan enkele opvallende werkingskosten uit de boekhouding van Samusocial. Zo beschikt de organisatie vanaf boekjaar 2013 over Nespresso-koffieapparaten. Maar daar waar het eerste jaar de uitgaven uitkwamen op 92 euro, spendeerde Samusocial in 2016 ruim 10.500 euro aan Nespresso. De eerste 8 maanden van dit jaar is er ruim 8.600 euro uitgegeven.

Een directe verklaring voor de gestegen kosten is er niet meteen. Wel heeft Samusocial "de nodige bewijzen doorgestuurd van een elementaire comparatieve analyse tussen verschillende leverancies. Hierbij motiveert Samusocial de gemaakte keuze vanuit het belang van koffie voor de medewerkers", staat te lezen in het auditrapport.

Ook op andere vlakken stelde de financiële inspectie enkele onregelmatigheden vast. Zo is er tussen 2011 en 2016 sprake van een dubbele subsidiëring van maximaal 4 procent. Dat betekent dat Samusocial in die gevallen van verschillende overheden geld heeft gekregen voor eenzelfde opdracht. En een medewerker werd twee maanden lang dubbel betaald door verschillende overheden. Kostenplaatje van dat foutje: 8.193,32 euro.

Het onderzoek van de personeels- en werkingskosten brengt een niet onbelangrijk aantal onregelmatigheden aan het licht. [...] De Inspectie Financiën heeft op dat vlak geen enkele frauduleuze intentie vastgesteld bij Samusocial.

Algemene audit over de subsidiëring van de vzw Samusocial

"Bevestiging dat er heel wat misliep bij Samusocial"

"Het rapport is eigenlijk een bevestiging van wat we al wisten, nu met meer details", reageert Brussels parlementslid Liesbet Dhaene (N-VA). "De conclusie is dat er heel wat misliep bij Samusocial, op het vlak van personeelskosten, interne controle en controle door de bevoegde overheden."

Volgens Dhaene is het belangrijk dat de nieuwe directie van de organisatie met een nieuwe lei kan beginnen. "De personen waardoor het misliep, zijn niet meer bij Samusocial. Ik vermoed dat de organisatie nu zijn werking op een heel andere manier uitbouwt dan voorheen."

Samusocial zelf wil voorlopig niet reageren.

Meest gelezen