� Frans Lemmens

Na 30 jaar opnieuw otters in Vlaanderen

De otter plant zich weer voort in Vlaanderen. Dat heeft het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek bekend gemaakt op de allereerste Belgische Zoogdierendag. De otter werd eind jaren tachtig officieel uitgestorven verklaard in Vlaanderen. Nu is er een opnieuw een broedplaats ontdekt. 

Er is een jonge otter gespot in de noordelijke Scheldevallei op ongeveer twintig kilometer van Zeeuws-Vlaanderen, dat blijkt uit een onderzoek van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). De otter werd eind jaren tachtig officieel uitgestorven verklaard in Vlaanderen. Sindsdien werd het dier slechts sporadisch gespot.

“De eerste nieuwe melding van een otter in Vlaanderen was in 2012 in Willebroek”, zegt Hendrik Moeremans van Natuurpunt. “We spreken nu van een officiële terugkeer omdat er een broedplaats van het dier werd aangetroffen. Zo weet men zeker dat het geen otter is die toevallig in Vlaanderen rondzwerft, maar dat het dier zich hier effectief voortplant.“ 

Het is goed nieuws dat de otter opnieuw in onze contreien leeft. “Het is een veeleisende diersoort. De terugkeer wijst op herstel van de natuur. Het betekent dat de kwaliteit van ons water verbeterd is en er een voldoende groot en gezond leefgebied is voor de soort." 

Nederlandse otters

“Op een bepaald moment is men de otter gaan bejagen en daardoor is hij nagenoeg uitgestorven in ons land”, weet Moeremans. “De otters die we vandaag in Vlaanderen opmerken zijn waarschijnlijk afkomstig van een uitgezette populatie in Nederland. Daar zijn ze al langer bezig met het herstellen van deze diersoort in de natuur.“

Toekomst otter

Als we de toekomst van de otter in Vlaanderen willen verzekeren, zullen er aanpassingen moeten gebeuren aan onze natuur. “We moeten zorgen dat hun habitat optimaal is. Zo is er jammer genoeg recent een otter een verkeersslachtoffer geworden in Kalmthout. We zullen de mogelijke gevaren zoals drukke wegen moeten omzeilen, zodat die de terugkeer van de otter niet in de weg staan.”

Otters spotten

De otter is een schuw dier. Otters leven graag in een stuk natuur waar er getijdenwerking kan optreden. Ver weg van de mens en de drukte van het verkeer. Ze verplaatsen zich vooral wanneer het schemert. De otter komt dus officieel opnieuw voor in Vlaanderen, maar de kans om het dier te spotten blijft erg klein. 

� Frans Lemmens

Meest gelezen