Stefaan De Clerck over Francken: "Best niet stoer doen rond iets dat niet aan de orde is"

"Ik denk dat we in België best niet stoer doen rond iets dat niet aan de orde is." Dat zegt de voormalige minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) over de uitspraak van staatssecretaris Theo Francken (N-VA) dat de afgezette Catalaanse minister-president Carles Puigdemont een asielaanvraag kan indienen in ons land.

"Catalanen die zich politiek bedreigd voelen, kunnen in België asiel aanvragen. De minister-president Puigdemont hoort daar ook bij. Dat is puur wettelijk." Dat zei Francken gisteren. Hij verwees daarbij naar eerdere aanvragen van mensen uit Baskenland.

Maar die gevallen vallen niet te vergelijken, zegt De Clerck, die de zaak in de jaren 90 op zijn bureau kreeg als minister van Justitie. "Het dossier dat destijds behandeld is in België betrof inderdaad Basken. Maar het was bijna het omgekeerde. Het ging om mensen van wie Madrid de uitlevering vroeg vanwege terroristische activiteiten. België is aanvankelijk ingegaan op die vraag, maar vervolgens is dit door de rechtbank en door het Hof voor de Rechten van de Mens geblokkeerd en uiteindelijk is het niet doorgegaan. Dat had niets te maken met een asielaanvraag, het was een uitleveringsdiscussie. Dat is fundamenteel verschillend."

"De hypothese dat er Catalanen naar België zouden komen en dat er dan een procedure wordt opgestart om een uitlevering te vragen, dat is een totaal andere procedure. Het hele justitieapparaat moet dan ingeschakeld worden, dat is geen asielvraagstuk", zegt De Clerck, die meent dat het zover niet zal komen. "Ik denk dat men in Spanje wel slimmer zal zijn dat."

Volgens De Clerck is Francken aan het anticiperen op een situatie die niet aan de orde is. Hij heeft over stoerdoenerij. "Ik denk dat we best vanuit België geen probleem creëren dat er niet is en niet stoer doen rond iets dat niet aan de orde is."

De Coninck: "Andere houding van Francken"

Oud-SP.A-minister Monica De Coninck geeft Francken gelijk in de zin dat Catalanen wettelijk gezien het recht hebben om een asielaanvraag in te dienen. "Maar het is het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen dat een advies moet geven en moet nagaan of spanje nog een veilig land is waar de mensenrechten gerespecteerd worden."

"Ik denk dat ze hun machteloosheid in dit dossier willen compenseren met een beetje stoer doen", zegt De Coninck over de N-VA. "Ik constateer dat de staatssecretaris nu zeer voluntaristisch is in tegenstelling tot met de vluchtelingen met een moslimachtergrond. Het is een andere houding."

Meest gelezen