foto Peter Hilz (C)

Klimaatplannen dekken slechts een derde van de noden tegen 2030 volgens VN-rapport

Zestien tot negentien gigaton CO2. Dat is het verschil tussen de klimaatplannen van bijna 200 landen en het doel om de stijging van de temperatuur deze eeuw ver onder de 2 graden Celsius te houden. De cijfers komen van de UNEP, het milieuagentschap van de Verenigde Naties, dat voor de achtste keer een rapport uitbrengt over "de kloof".  

Het Milieu Agentschap van de Verenigde Naties , UNEP, is al jaren de barometer van de wereldwijde klimaatinspanningen. Ook na het klimaatverdrag van Parijs in 2015 houdt de VN-organisatie de vinger aan de pols. Het verdrag wil de stijging van de temperatuur deze eeuw zo ver mogelijk onder de 2 graden Celsius houden. Bijna ieder land heeft daarvoor een klimaatplan uitgewerkt. Al die plannen samen zijn nog maar een eerste stap.  Het Verdrag voorziet dat de plannen in de toekomst worden opgekrikt naar een ambitieuzer niveau.  

Kloof

De UNEP heeft berekend dat de plannen tegen 2030 slechts een derde van het tussentijdse doel halen.  Op einde van de eeuw zouden we uitkomen van een temperatuurstijging van minstens drie graden Celsius. Dat betekent dat er is nog een extra besparing nodig is van 16 tot 19 gigaton CO2. Een gigaton staat gelijk aan de hoeveelheid CO2 die het verkeer in Europa jaarlijks uitstoot, de luchtvaart meegerekend. Met dit scenario is geen rekening gehouden met een mogelijke definitieve terugtrekking van de Verenigde Staten uit het klimaatverdrag in 2020. Toch is er hoop zegt UNEP.  

Alle hens aan dek

Het Milieu Agentschap spoort overheden, lokale besturen, burgers en bedrijven aan om meer te doen. De twintig belangrijkste industrielanden bij voorbeeld, de G20,  kunnen het gebruik van schadelijke koelvloeistoffen en methaan meer aan banden leggen.

Wereldwijd zijn er tien landen die het merendeel van het steenkoolgebruik voor hun rekening nemen. Daarbij zijn grote spelers als India, China en Japan. Zij kunnen de bouw van nieuwe kolencentrales schrappen en de sluiting van oude centrales versnellen. Daarmee kunnen tientallen gigaton CO2 worden bespaard. Ook bedrijven kunnen een steentje bijdragen meent UNEP. Want de honderd grootste beursgenoteerde bedrijven stoten samen een kwart van de CO2 uit.

Ten slotte is er nog de boodschap voor de onderhandelaars die volgende week op de klimaatconferentie in Bonn rond de tafel gaan zitten. Indien de rijke landen hun belofte nakomen om vanaf 2020 honderd miljoen dollar per jaar aan ontwikkelingslanden te geven voor schone energie, levert dat een jaarlijkse winst op van 1,4 gigaton CO2 op. 

Meest gelezen