Video player inladen ...

Veertigtal psychiaters, psychologen en academici uiten harde kritiek op euthanasiewet bij ondraaglijk psychisch lijden

Een veertigtal psychiaters, psychologen en academici hebben een open brief geschreven over euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden. Ze vragen een grondige evaluatie van de wet. Aanleiding is een artikel vorige week in de Amerikaanse krant The Washington Post, die schreef over de onenigheid tussen twee voorstanders van euthanasie, Wim Distelmans en Lieve Thienpont.

"Doctors clash over euthanasia for mentally ill", schreef de Amerikaanse krant The Washington Post eind vorige week, op basis van uitgelekte vertrouwelijke documenten aan het persagentschap AP. Die "clash" speelt zich af in ons land, tussen Wim Distelmans, oncoloog en voorzitter van de Federale Euthanasiecommissie, en psychiater Lieve Thienpont. Distelmans en Thienpont zijn voorstanders van euthanasie, ook in het geval van psychisch lijden.

België is naast Nederland het enige land ter wereld waar euthanasie op basis van ondraaglijk en uitzichtloos psychisch lijden toegestaan is. De wet vereist dat mensen die een aanvraag indienen, door minstens twee onafhankelijke dokters gezien worden.

Uit enkele vertrouwelijke brieven die Distelmans en enkele collega's eerder dit jaar naar Thienpont stuurden, blijkt onenigheid over de werkwijze van Thienpont. "Wij worden gebruikt als een soort stempel om patiënten goed te keuren die u naar ons doorverwijst", is de teneur. "Meerdere keren stelden we vast dat u al beloftes gemaakt had aan patiënten." Dat "ondermijnt" de manier waarop ze nog kunnen bepalen of euthanasie op basis van psychisch lijden verantwoord is. "Wij willen ons distantiëren van die werkwijze."

Het artikel stelt ook vragen bij de manier waarop euthanasie op basis van psychisch lijden in ons land toegepast wordt. Thienpont reageerde in The Washington Post dat de brief alleen problemen aankaart over de manier waarop patiënten doorverwezen worden, niet over hoe zij en haar collega's euthanasie toepassen. Ook Distelmans zegt dat het artikel overtrokken is en dat hij zich geen vragen stelt bij de professionaliteit van Thienpont.

"Verstreng de criteria, schakel controlecommissie in of haal het uit de wet"

Het artikel doet bij sommige psychiaters en psychologen wél vragen rijzen.  Een dertigtal psychiaters, psychologen en academici publiceren vandaag een opiniestuk waarin ze sterk aandringen op een doorlichting van de euthanasiecommissie en op een evaluatie van de wet.

"Euthanasie wegens ondraaglijk en uitzichtloos psychisch lijden is erg problematisch. Het gaat om mensen die niet terminaal zijn en in principe nog vele jaren zouden kunnen leven. Uiterste behoedzaamheid is hier dan ook gepast, zowel klinisch als juridisch."

De huidige wet bevat volgens de ondertekenaars heel wat gaten. "De wet geeft niet aan wat de precieze criteria zijn voor ondraaglijk en psyschisch lijden. Iedere klacht over een eventuele onzorgvuldigheid op dit vlak kan alleen maar in een juridisch “no man’s land” belanden."

"Meer en meer blijkt hoe haast eindeloos oprekbaar de criteria zijn. Het hangt gewoon af van de wijze waarop een individuele psychiater die criteria interpreteert of toetst, aangevuurd door de eigen veronderstellingen van de arts en door het symptomatisch verhaal van de patiënt."

De ondertekenaars zijn duidelijk. "Verstreng de criteria voor psychisch lijden, laat op voorhand een controlecommissie de casus mee beoordelen, of haal bij voorkeur ondraaglijk en uitzichtloos psychisch lijden als motief voor euthanasie helemaal uit de wet."