Reporters

Imeldaziekenhuis werkt mee aan nieuwe behandelingsstrategie voor Crohn

Het Imeldaziekenhuis in Bonheiden heeft meegewerkt aan een grootschalig internationaal onderzoek naar een nieuwe behandelingsstrategie voor de ziekte van Crohn, een chronische darmaandoening. Die methode laat toe niet alleen de klachten te behandelen, maar ook de therapie bij te sturen in klachtenvrije periodes. Het onderzoek is gepubliceerd in het medische tijdschrift The Lancet.

Het Imeldaziekenhuis in Bonheiden is een van de 74 instellingen in 22 landen  die deelgenomen hebben aan een grootschalig onderzoek naar een nieuwe behandelingsstrategie voor de ziekte van Crohn. Crohn is een zogenoemde Inflammatory Bowel Disease (IBD), letterlijk vertaald een "inflammatoire darmziekte". Het immuunsysteem valt het lichaam aan, bij Chrohn het maag-darmstelsel, wat leidt tot chronische darmklachten zoals buikpijn, diarree en bloedverlies.

In ons land lijden ongeveer 25.000 mensen aan de ziekte van Chrohn. Het is een chronische ziekte, er is geen genezing. Op dit moment zijn maar een beperkt aantal behandelingen beschikbaar, vooral gericht op het controleren of verminderen van de klachten. Een aanpassing van de levensstijl is noodzakelijk. Daarnaast zijn er cortisone, immunosupressiva (die de werking van het immuunsysteem afremmen) en zogenoemde biologicals (geneesmiddelen op basis van natuurlijke of synthetische eiwitten).  

"Treat to target"

Sinds enkele jaren beschikt het Imeldaziekenhuis over een IBD-kliniek waar patiënten met de ziekte van Chrohn terechtkunnen. Dokter Peter Bossuyt, die de IBD-kliniek leidt, werkte mee aan het onderzoek waarvan de resultaten nu in The Lancet staan. De wetenschappers onderzochten de mogelijkheden van een zogenoemde "treat to target"-strategie.

"Bij treat-to-target behandelen we de patiënt niet alleen op basis van de symptomen, maar ook op basis van ontstekingsparameters in het bloed en de stoelgang", zegt Bossuyt. "De therapie wordt bij treat-to-target dan ook bijgestuurd, zelfs wanneer de patiënt klachtenvrij is. De resultaten tonen aan dat na een jaar behandeling de patiënten in de treat-to-targetgroep het opvallend beter doen dan patiënten die de standaardbehandeling kregen."

"Beter voor de patiënt, beter voor de gezondheidszorg"

De resultaten zijn volgens Bossuyt opmerkelijk omdat beide groepen dezelfde types medicaties kregen, maar enkel de behandelingsstrategie verschilde. "Daarbij komt nog dat de resultaten niet alleen beter zijn voor de patiënt, maar dat het ook beter is voor de gezondheidszorg omdat de kosten globaal lager liggen bij de patiënten in de treat-to-targetgroep."   

"Het is dan hoe dan ook van belang dat de bestaande behandelingen zo goed mogelijk worden gebruikt", zegt Bossuyt nog.

Meer lezen?

Het volledige onderzoek is te raadplegen in het medische vakblad The Lancet.

Informatie over Crohn en IBD vindt u op de website van de patiëntenvereniging Crohn- & Colitis ulcerosa Vereniging vzw.

Meest gelezen