"Ouderwetse regering-Michel verzwakt positie van de vrouw"

Groen schuift de schuld voor het feit dat België zakt op de wereldwijde ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen, in de schoenen van de regering-Michel. “De manier waarop deze regering genderongelijkheid weglacht is de schaamte voorbij”, klinkt het.

België is van de 24e plaats vorig jaar naar de 31e plaats gezakt in de ranglijst, officieel de Global Gender Gap Index, die jaarlijks wordt opgesteld door het World Economic Forum.

"Meer nog, onder de regering-Michel is België nu al gezakt van de 10e naar de 31e plaats, een achteruitgang van maar liefst éénentwintig plaatsen. “Deze ouderwetse regering mist duidelijk de empathie om de gevolgen van haar beleid op vrouwen in te schatten. Specifiek op vlak van gezondheidszorg, politieke invloed en de loonkloof voor gelijk werk zetten we grote stappen achteruit. Deze mannenregering lijkt daar niet om te malen”, stelt Groen-Kamerlid Evita Willaert.

Groen roept de regering op om bij elke maatregel de impact op genderongelijkheid correct na te gaan, en indien nodig bij te sturen. Groen roept de regering op om dringend werk te maken van een vrouwvriendelijker beleid en de gendertoets eindelijk serieus te nemen. “De manier waarop deze regering genderongelijkheid weglacht is de schaamte voorbij”, besluit Willaert.

Meest gelezen