Video player inladen...

Drukkers staken tegen bevriezing van nachtpremies       

In de Belgische drukkerijen wordt vandaag gestaakt. De actie begon rond 4.30 uur aan drukkerij Geers Offset in Oostakker. Er is al enige tijd ongenoegen in de sector. Onderhandelingen over een nieuwe cao voor de arbeiders, eerder deze week, hebben niet geleid tot een doorbraak.

Er zijn stakingen bij de drukkerijen van tijdschriften, verpakkingen en reclamefolders. Bij de drukkerijen van dagbladen wordt niet gestaakt. In een klein deel van de bedrijven begon de staking gisteren al omstreeks 22 uur. Maar veel was daar niet van te merken.

De echte acties gingen vanmorgen rond halfvijf van start. Werknemers uit de regio Gent verzamelden rond die tijd aan Geers Offset, een grote drukkerij in Oostakker, die een 10-tal andere drukkerijen overkoepelt. Even later kregen ze versterking van collega's uit Brussel en Wallonië.

De vakbondsmilitanten hielden aan één ingang een symbolische actie. Maar wie wilde werken, kon zonder moeite passeren. Veel mensen waren vanmorgen dan ook gewoon aan de slag.

Nachtpremies niet bevriezen

Er zijn al jaren problemen in de grafische sector. Het ongenoegen draait rond een nieuw sociaal akkoord. De werkgevers willen de nachtpremies bevriezen op het huidige niveau, om de concurrentie met de buurlanden de baas te kunnen. De werkgevers willen de loonnorm van 1,1 procent niet volledig invullen.

Er vonden in verschillende bedrijven personeelsvergaderingen en prikacties plaats en op 13 oktober was er een militantenconcentratie aan de zetel van werkgeversfederatie Febelgra. "Dinsdag deed de voorzitter van het paritair comité een ultiem voorstel. Maar dat leidde niet tot een doorbraak", zegt Ann Verhelst van de christelijke vakbond ACV.

Gesprekken over de nachtpremies zouden volgens Verhelst in een werkgroep terechtkomen. Er was sprake van een loonsverhoging van 0,8 procent, aangevuld met 0,1 procent aanvullend pensioen. "De vakbonden konden zich daarin vinden, maar Febelgra liet gisteren verstaan nog wijzigingen te willen aanbrengen. Daarop is beslist om te staken."

Een kwestie van overleven

Febelgra hekelt het "onbegrip bij de vakbonden" en zegt dat een bevriezing van de nachtpremies noodzakelijk is om concurrentieel te blijven. De omzet van de sector in België zit in dalende lijn en het aantal werknemers neemt snel af. Van 15.754 in 2007 tot 10.552 in 2016.  In de sector wordt nachtarbeid almaar belangrijker zeggen de werkgevers. In de drukkerij staan hypermoderne machines die, om op te brengen, wel 's nachts moeten draaien.

De premies zijn hoger dan in onze buurlanden. We moeten evolueren naar een Europees gemiddelde.

Philippe Van Ongevalle, Febelgra

De werkgevers wijzen er ook op dat ze in de loonsonderhandelingen (maximaal 1,1 procent) rekening mogen houden met de marktomstandigheden, de tewerkstelling en de concurrentiekracht. Febelgra meent dan ook dat aan alle voorwaarden is voldaan om niet over te gaan naar een volledige  invulling van 1,1 procent.

Het compromis, een opslag van 0,8 procent is billijk, zegt Denis Geers namens Febelgra: "Er is sprake van een bevriezing om op een termijn van 15 tot 20 jaar te komen tot een niveau zoals in Nederland en in Frankrijk. Voor de meeste mensen speelt dat nauwelijks een rol. Zeker nu niet, en later ook niet want een groot deel van die mensen is dan met pensioen."

Dit is een afbrokkeling. De mensen krijgen almaar minder betaald om 's nachts te werken.

Issam Benali, socialistische vakbond ABVV

Issam Benali, van de socialistische vakbond ABVV, is het oneens met die stelling. Dat de premies voor nachtwerk geblokkeerd worden, en zelfs niet langer meestijgen met de index, zorgt er volgens hem voor dat nachtwerk almaar minder interessant wordt.

De bonden noemen het ook fout om vergelijkingen met het buitenland alleen te doen op basis van de nachtpremie. Ann Verhelst: “Ze vergelijken niet de productiviteit en de kortingen die men krijgt op nacht- en ploegenarbeid in België. Wij willen alles op een correcte manier vergelijken in een werkgroep, die ook de gezondheidsaspecten en het sociaal leven van de mensen daarin betrekt.”