Belg is één van de meest loyale werknemers ter wereld

Een Belgische werknemer werkt gemiddeld 11,1 jaar voor dezelfde werkgever, het hoogste aantal jaren ter wereld na Duitsland. Maar die loyauteit heeft wel een keerzijde. Na vijf jaar in dezelfde job wordt de Belg minder gelukkig. Dat blijkt uit een onderzoek van het rekruteringsbureau Robert Half.

De Belgische werkgever mag blij zijn, de Belgische werkgever is een trouwe partner. Hij werkt gemiddeld 11,1 jaar voor dezelfde werkgever en behoort hiermee tot de top van de wereld. Alleen Duitsland doet nipt beter, met 11,2 jaar. Maar België laat wel buurlanden als Nederland (10,5 jaar) en Frankrijk 9,8 jaar) achter zich, net zoals UK (8,5 jaar), Noord-Amerika (8,2 jaar)  en Australië (7,2 jaar).

Een serieuze loyauteit. Maar het internationale rapport “De geheimen van de gelukkigste bedrijven en hun medewerkers” van het gespecialiseerde rekruteringsbureau Robert Hald legt wel een pijnpunt bloot, nl. dat de Belgische werknemers na vijf jaar dezelfde job, minder gelukkig zijn. Gemiddeld is hij of zij het meest tevreden tussen het derde en vijfde jaar van de job. Daarna neemt de tevredenheid gestaag af.

Drijfveren voor geluk?

Het is niet zo eenvoudig om daar een juiste definitie van te geven. Iedereen geeft zijn of haar invulling aan 'geluk op het werk'. Er zijn veel verschillende factoren die een invloed hebben op de tevredenheid van iedere individuele persoon. Maar de top 3 van drijfveren volgens de werknemers die bevraagd werden in het onderzoek, zijn:

1.    Met respect en eerlijk behandeld worden
2.    Zich gewaardeerd voelen
3.    Vrijheid krijgen

Als werknemers zich gewaardeerd voelen, blijven ze langer trouw aan hun werkgever

Frédérique Bruggeman, Managing Director Robert Half BeLux

Respect en waardering zijn essentieel

Afnemende tevredenheid is volgens de onderzoekers wel een probleem, want tevredenheid onder medewerkers is essentieel voor succes binnen een bedrijf. Respect en waardering zijn dus essentieel.

“De inspanningen van de werkgever op vlak van opleiding en coaching mogen niet afnemen nadat iemand werd aangenomen,” verduidelijkt Frédérique Bruggeman, Managing Director Robert Half BeLux. “Als werkgever moet je steeds blijven investeren in opleidingen, het bijbrengen van vaardigheden en ervoor zorgen dat werknemers zich kunnen ontplooien. Het maakt allemaal deel uit van een gedegen retentieplan en vormt een extra troef in de war for talent. Als werknemers zich gewaardeerd voelen, blijven ze langer trouw aan hun werkgever.”

Frédérique Bruggeman heeft tips om werknemers zo lang mogelijk én zo gelukkig mogelijk te houden:

•    Houd de vinger aan de pols: sommige dagen en projecten zijn meer belastend dan andere. Spreek medewerkers regelmatig aan, zodat je steeds een idee hebt hoe iemand zich voelt. Vinden ze hun job nog uitdagend genoeg? Kunnen ze de werkdruk aan?
•    Geef een langetermijnvisie: spreek regelmatig met je personeel over hun toekomstperspectieven. Help ze doelen vast te stellen en te bereiken. Zijn er opleidingen die nuttig voor hen kunnen zijn?
•    Geef verantwoordelijkheid: sta je medewerkers toe dat ze zelf beslissingen maken. Op die manier krijgen ze het gevoel dat ze een verschil kunnen maken.
•    Toon waardering: druk regelmatig je appreciatie uit voor hun werk. Het houdt de motivatie hoog en zorgt voor loyaliteit.
•    Creëer betrokkenheid: zorg ervoor dat iemand zich betrokken voelt en met trots zijn bedrijf wil vertegenwoordigen.

Meest gelezen