De Wever overlegt met betrokken partijen over onrust in Brederodewijk

De Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) heeft samengezeten met vertegenwoordigers van de Turkse en Koerdische gemeenschappen. Hij kreeg er naar verluidt "voorstellen om het vreedzaam en met respect samenleven te versterken van Antwerpenaren van gelijk welke afkomst of overtuiging".

Afgelopen weekend waren er in de Brederodebuurt relletjes tussen de Turkse en Koerdische bevolkingsgroepen. Er vielen verschillende gewonden, ook bij de politie. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) kondigde daarop onder meer een lokaal samenscholingsverbod en een sluitingsuur voor bepaalde inrichtingen af.

De rust is intussen teruggekeerd. Volgens De Wever komt dat door de goede inzet van wijkpolitie en een constructieve medewerking van de buurt.

De basiswaarde van respectvol samenleven zijn nu volgens hem door iedereen onderschreven. Ook noteerde hij "de unanieme steun voor onze veiligheidsdiensten, die de orde en rust bewaren in onze straten en wijken". 

Volgens De Wever verzekert een gezamenlijke inzet de leefbaarheid van de buurt.

"Dit engagement is voor mij in het bijzonder belangrijk voor het versterken van het sociaal weefsel van onze stadsgemeenschap. Enkel door elkaar te respecteren kunnen wij het goede samenleven in Antwerpen waarmaken", zegt hij.

De burgemeester waarschuwt dat hij krachtdadig blijft optreden als spanningen tussen gemeenschappen uitmonden in geweld tegen politiemensen en vandalisme.

"Meningsverschillen kunnen in onze vrije rechtsstaat nooit een vergoelijking zijn voor agressie. Daar bestaat geen enkel excuus voor." De genomen maatregelen blijven volgens De Wever nog gelden, om de rust verder te bewaren. 

Meest gelezen