Mensen in armere landen vijf keer sneller op de vlucht door extreem weer

De inwoners van lage- en middeninkomenslanden lopen vijf keer meer risico om te moeten vluchten door plotselinge klimaatrampen, zoals overstromingen en stormen, dan mensen in rijkere landen. Dat blijkt uit het rapport "Uprooted by Climate Change", dat Oxfam uitbrengt aan de vooravond van de 23e internationale klimaatconferentie in Bonn.

Cijfers van 2008 tot 2016 tonen aan dat gemiddeld 14 miljoen mensen in armere landen op de vlucht zijn geslagen door extreme weersomstandigheden. In hoge-inkomenslanden ging dat over 1 miljoen mensen.

In totaal werden er vorig jaar 23,5 miljoen nieuwe klimaatvluchtelingen geteld. Dat cijfer is volgens Oxfam wellicht een onderschatting: mensen die vluchten voor weerfenomenen als droogte en een stijgende zeespiegel werden niet meegerekend.

"Hoeveel orkanen moeten er nog komen vooraleer onze politici inzien wat er aan de hand is en actie ondernemen?", vraagt Brigitte Gloire, klimaatexperte van Oxfam Solidariteit, zich af. "Kustlijnen lopen onder, huizen spoelen weg en landbouwgronden drogen uit. De levens van miljoenen mensen, die zelf amper een inbreng hadden in de klimaatverandering, worden verwoest."

De klimaatconferentie van de Verenigde Naties, COP23, gaat op 6 november van start in Bonn, in Duitsland. De conferentie wordt voorgezeten door Fiji, de eerste kleine eilandstaat die die rol op zich neemt, en een land waar de klimaatverandering zich sterk laat voelen.

België moet haar beloften nakomen

 Oxfam roept politici op om zich in te zetten voor onder meer hogere emissiereducties. "Landen moeten er alles aan doen om hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen en zo de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius. België moet zijn beloften nakomen en hier dringend werk van maken", aldus Gloire.

Politici moeten volgens Oxfam ook meer werk maken van financiële steun voor de bestrijding van en aanpassing aan klimaatverandering. "Rijkere landen hebben de financiële doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs nog lang niet bereikt. Ze moeten aantonen hoe ze hun doel willen bereiken. België is zijn beloften niet nagekomen en moet zo snel mogelijk zijn internationale financiële klimaatbijdrage leveren voor ontwikkelingslanden."

Meer lezen?

Meest gelezen