Vlaamse huishoudens vragen minder energiepremies aan

Voorlopige cijfers voor 2017 geven aan dat Vlaamse huishoudens minder energiepremies aanvragen en dat geldt voor alle soorten premies. Ook vorig jaar was er een dalende trend. De cijfers staan in de beleidsbrief van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein.

De Vlaamse overheid geeft al jaren premies om onze woningen energiezuiniger te maken. Het doel is immers om tegen 2020 alle daken geïsoleerd te krijgen, al het enkel glas te vervangen door isolerend glas, en komaf te maken met verouderde verwarmingsketels.

Die doelstellingen werden in 2006 geformuleerd in het "Energierenovatieprogramma 2020" en sindsdien steeg het aantal premies dat werd uitbetaald voor dakisolatie, isolerend glas, muurisolatie en condensatieketels. 2015 was een piekjaar, ondermeer omdat toen de boodschap werd gegeven dat bepaalde premies in de toekomst zouden worden afgebouwd.

Dalende trend

In 2016 begon het aantal uitbetaalde premies voor energiebesparende maatregelen te dalen en ook de eerste cijfers van 2017 tonen een dalende trend, in alle categorieën. In 2017 werd een nieuwe premie ingevoerd, voor binnenmuurisolatie, maar het aantal aanvragen daarvoor is verwaarloosbaar. Het aantal woningen met enkel glas daalt ook niet langer: dat blijft al jaren hangen rond 10%.

Bij het kabinet Tommelein is te horen dat het niet zo makkelijk te verklaren is waarom minder mensen energiepremies aanvragen. "Energie-efficiëntie staat blijkbaar voor veel gezinnen nog niet hoog op de agenda. Zij die overtuigd zijn van het belang ervan, hebben al maatregelen genomen. Wie de stap nog niet gezet heeft, is dus moeilijker te overtuigen. Vaak zijn het oudere mensen, die die uitgaven niet meer willen doen. "

Kostprijs

"Zeker voor het vervangen van enkel glas zien we dat de kostprijs een grote rol speelt. Want van alle maatregelen is de vervanging van enkel glas de duurste. Maar wij als kabinet blijven mensen aansporen om te isoleren, ondermeer met de totaalrenovatiebonus en de premie die mensen krijgen als ze in groep bepaalde werken uitvoeren, de zogenaamde burenpremie."

Uit een enquête van juni 2017 blijkt dat meer dan 90% van de Vlaamse huishoudens energiebeparing belangrijk vindt maar dat dat zich niet altijd vertaalt in energiezuinig gedrag of in investeringen. Slechts 60% van de Vlamingen noemt zichzelf (energie)zuinig.

Meest gelezen