(c) Peter Hilz / Hollandse Hoogte

Eén op de drie Vlaamse gemeenten haalt gft-afval niet afzonderlijk op

In meer dan 100 Vlaamse steden en gemeenten wordt het groente-, fruit- en tuinafval niet afzonderlijk opgehaald.  Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Bart Nevens (N-VA) heeft opgevraagd bij minister van Omgeving Schauvliege (CD&V), schrijft De Tijd. Momenteel zijn steden en gemeenten niet verplicht om gft-afval apart in te zamelen, maar Nevens pleit daar wel voor.

Volgens afvalstoffenmaatschappij OVAM gooit de Vlaming jaarlijks gemiddeld ruim 16 kilo groente-, fruit- en tuinafval in zijn restafvalzak. In meer dan 100 steden en gemeenten wordt gft dan ook niet afzonderlijk opgehaald, en slaan mensen niet noodzakelijk aan het composteren. "Frappante cijfers", zegt Vlaams parlementslid Bart Nevens.

"Er zijn grote regionale verschillen, maar de huishoudelijke afvaldoelstellingen zijn voor heel Vlaanderen dezelfde. We willen de hoeveelheid restafval die wordt opgehaald drastisch terugschroeven. Volgens mij zijn er in het huidige beleid nog enkele "quick wins" mogelijk, relatief makkelijke ingrepen die zeker winst opleveren. Het structureel afzonderen van gft-afval is daar een voorbeeld van."

We moeten in Vlaanderen op termijn de restafvalberg afbouwen. Apart inzamelen van gft-afval lijkt me een logische stap.

Nevens pleit dus voor een verplichte gft-inzameling. "Ik weet dat we met minister Schauvliege bepaalde afvaldoelstellingen geformuleerd hebben, en daar hoort de verplichte gft-ophaling niet bij. Maar mijn voorstel biedt een opportuniteit om de hoeveelheid restafval te verminderen en zo onze doelen zeker te halen." Volgens De Tijd is Schauvliege zelf geen voorstander van zo'n verplichting. Gemeenten zouden in dat geval te veel moeten investeren in composteerinstallaties. "En de burger kan in gebieden zonder gft-zak nog steeds thuis composteren", zegt ze.

In de lijst van gemeenten die geen aparte gft-ophaling voorzien, staan zowel kleinere gemeenten als steden. "Ik neem aan dat het voor gemeenten met minder inwoners praktischer moeilijker ligt om een extra afvalophaling te organiseren. Maar pakweg Scherpenheuvel-Zichem, met 20.000 inwoners, of Knokke-Heist, met ruim 30.000 inwoners, moeten toch op zijn minst een centrale gft-inzameling kunnen organiseren voor hun burgers", aldus Nevens.

Gemeentebelang in afvalintercommunales

Volgens Nevens blijkt uit de cijfers van Schauvliege ook dat er in bepaalde regio's opvallend minder gft wordt opgehaald dan in andere. "In de meer landelijke gebieden in Oost- en West-Vlaanderen liggen veel gemeenten in een zogenoemde "groene zone", waar burgers worden verondersteld om zelf hun gft te composteren. Maar natuurlijk gebeurt dat niet overal."

Sommige gemeenten willen "hun" afvaloven zo goed mogelijk vullen, om zo veel mogelijk winst te maken.

Los van die regionale verschillen beïnvloedt de aanwezigheid van een afvalverbrandingsoven ook hoe veel restafval er wordt opgehaald. "Veel gemeenten hebben belangen in afvalintercommunales. Hoe meer restafval daar wordt verbrand, en elektriciteit daaruit wordt opgewekt, hoe beter voor de gemeentekas", legt hij uit.

"Omdat die gemeenten winst maken op afvalverbranding, gaan ze minder sensibiliseren rond sorteren en recycleren. Ze willen gewoon hun afvalovens zo goed mogelijk vullen. Nochtans kost composteren de samenleving de helft minder dan afval verbranden. En die houding strookt natuurlijk niet met onze afvaldoelstellingen."

Meest gelezen