Hoe gezond zijn we: medische check-up bij 1.100 Belgen

Volgend jaar komt er een nieuwe doorlichting van de gezondheid van de Belg. 10.000 landgenoten zullen een vragenlijst invullen en bij 1.100 Belgen gaat ook een verpleegkundige langs voor een medisch onderzoek. Dat schrijft De Morgen. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) hoopt zo een beeld te krijgen van onze gezondheidstoestand en haar beleid daar op af te stemmen.

Volgend jaar houdt het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV) op vraag van bevoegd minister Maggie De Block (Open VLD) een nieuwe grote gezondheidsenquête bij de Belgische bevolking. Ongeveer 10.000 landgenoten, geselecteerd op basis van het rijksregister, krijgen een enquêteur over de vloer die via uitgebreide vragenlijsten peilt hoe we ons voelen en hoe gezond we leven.

De laatste gezondheidsenquête, de zogenoemde Health Interview Survey (HIS), dateert van 2013, volgend jaar komt er een nieuwe. Nieuw is dat de deelnemers deze keer niet alleen vragenlijsten moeten invullen. Op vraag van minister De Block zullen ongeveer 1.100 mensen ook medisch onderzocht worden, een Health Examination Survey (HES). Er komt een verpleegkundige bij hen thuis om hun lichaamsomtrek, gewicht, lengte en grijpkracht te meten en een bloedstaal te nemen.

De vernieuwde gezondheidsenquête is een onderdeel van de beleidsnota van minister De Block, die volgende week voorgesteld wordt. Twee grote aandachtspunten: het verlengen van het aantal gezonde levensjaren en het wegwerken van ongelijkheid in gezondheid. Om goede beleidsmaatregelen te nemen, wil de minister eerst de feiten kennen.

Beleid bijsturen

"Tot nu werkten we alleen met uitgebreide vragenlijsten. Mensen vullen dat in al naargelang wat ze zelf waarheidsgetrouw vinden. De informatie uit die vragenlijsten is dus enigszins persoonlijk gekleurd. Om objectieve gegevens te krijgen, gaan we bij de enquête volgend jaar ook concrete metingen uitvoeren", luidt het bij het kabinet van minister De Block.  

Het is de bedoeling om op basis van die gezondheidsenquête het bestaande beleid bij te sturen en ook nieuwe maatregelen uit te werken. "Momenteel gaat bijvoorbeeld veel aandacht naar ons suikerbeleid, hoe we suiker in onze voeding kunnen verminderen.  Als we nu objectieve gezondheidsgegevens daarover verzamelen, kunnen we bij een volgende enquête over vijf jaar bekijken waar we daarin staan."

De medische screening gebeurt op vrijwillige basis. Wie deelneemt aan de gezondheidsenqête, krijgt ook de vraag of hij of zij wil deelnemen aan de medische screening. Het WIV selecteert op basis van verdeelsleutels zoals geslacht en woonplaats de kandidaten.

De eerste resultaten van de gezondheidsenquête worden vanaf 2019 verwacht.

Gezondheidsenquête 2013

Op de website van het WIV kunt u de resultaten van de vorige gezondheidsenquête inkijken. Bent u benieuwd naar de vragenlijsten die de deelnemers voorgeschoteld kregen, kunt u die daar ook raadplegen.

Meest gelezen