Tijdslijn klimaatconferenties : de weg naar Bonn

Naar schatting 25.000 mensen zijn in Bonn voor de klimaatconferentie die daar vandaag begint. De beloftes van Parijs moeten er uitgewerkt worden. Het is de jaarlijkse klimaatvergadering tussen 197 landen van de Verenigde Naties, maar het is wellicht niet de klimaatconferentie die de geschiedenisboeken zal halen.  

In 1992 stelden de Verenigde Naties een Raamverdrag inzake
Klimaatverandering op: de “Rio Conventie voor Klimaatverandering”, genoemd naar de Braziliaanse stad Rio De Janeiro waar de Verenigde Naties toen bijeen waren.  Het verdrag bepaalt dat de concentraties broeikasgassen in de atmosfeer onder het niveau gehouden moeten worden waarop ze het klimaat dreigen te verstoren.

In 1994 treedt de “Rio Conventie” in werking, en wordt de “Conferentie van de Partijen” (COP) opgericht. Dat is het orgaan dat toeziet op de uitvoering van het verdrag. Alle landen die het verdrag hebben ondertekend, zijn erin vertegenwoordigd. Sinds 1995 komt de “Conferentie van de Partijen” elk jaar samen, telkens in een ander land. De bijeenkomsten hebben ook een nummer.

De bijeenkomst van dit jaar in Bonn is de 23e. Het is de top die de spelregels moet bepalen voor de uitvoering van het akkoord van Parijs. Hieronder vindt u een overzicht van alle toppen. Klik op de geaccentueerde tekst om meer informatie te krijgen.

Meest gelezen