Ook bij Toneelacademie Maastricht onderzoek naar ongewenst gedrag

De Toneelacademie in Maastricht onderzoekt of een docent zich schuldig heeft gemaakt aan "ongewenst gedrag". Hogeschool Zuyd, waar de toneelschool bij hoort, heeft hiertoe besloten nadat hier "een signaal" over binnenkwam van andere medewerkers.

Tijdens een groepsles zou de man over de schreef zijn gegaan tegenover een studente. De studente heeft zelf aangegeven dat ze geen klacht wil indienen tegen haar docent, maar het instituut ziet toch genoeg aanleiding om de zaak te laten uitzoeken "omdat de Toneelacademie zeer veel waarde hecht aan een veilig onderwijs- en werkklimaat".

Zolang het onderzoek loopt zal de docent niet naar zijn werk gaan. Dat is in overleg met hem besloten, stelt de hogeschool. De academie heeft studenten en medewerkers geïnformeerd over de verdenking en erop gewezen dat ze "ongepast of grensoverschrijdend gedrag" kunnen melden bij een klachtencommissie of een vertrouwenspersoon.

Volgens andere (oud-)studenten is geen sprake van een incident. NOS op 3 sprak diverse acteurs en actrices die de leraar beschuldigen van machtsmisbruik en seksuele intimidatie. Ze vertellen anoniem dat hij hen ongewenst betastte en dat goedpraatte door bijvoorbeeld te zeggen dat hij "hun houding wilde corrigeren". Aangiften zijn niet gedaan. De betrokken docent wilde tegenover de NOS niet reageren.

In de stroom van verhalen over seksuele intimidatie, misbruik en ongewenst gedrag, samengevat onder de noemer #MeToo, werden de afgelopen weken al meer mensen uit de Nederlandse theaterwereld beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. De Vlaamse acteur Jappe Claes verliet Het Nationale Theater, nadat oud-studenten van de Amsterdamse Theaterschool in de media hadden verteld over nare ervaringen met hem. De opleiding ontsloeg hem in 2013 vanwege seksuele intimidatie.

Meest gelezen