Verkeersovertreders krijgen volgend jaar gepersonaliseerde waarschuwing bij boete

Wie volgend jaar een verkeersboete in de brievenbus krijgt, zal daarbij een begeleidende brief vinden met een waarschuwing. Elke overtreder wordt verwittigd welke strengere straf hem boven het hoofd hangt, als hij hetzelfde misdrijf nog eens begaat. Dat schrijft Het Nieuwsblad en bevestigt het kabinet van Mobiliteitsminister Bellot (MR).

Bellot maakt er in zijn beleidsnota van 2018 een punt van om verkeersrecidivisten strenger aan te pakken. Daarom zal bij elke overtreding een begeleidende brief worden verstuurd. Daarin wordt de overtreder eraan herinnerd dat zijn volgende verkeersinbreuken strenger bestraft zullen worden. Dat er strengere straffen zouden komen, had Bellot eerder al beslist. Met die waarschuwingsbrieven wil Bellot zijn beleid extra in de verf zetten.

Het kabinet Bellot werkt nog aan een typebrief met de exacte bewoordingen. Een schriftelijke preek wordt het niet, benadrukken ze, wel een informatief bericht dat overtreders moet waarschuwen voor een volgende, zwaardere straf. Bellot hoopt dat die brieven een ontradend effect hebben. Hij wil daarmee niet enkel de occasionele overtreder sensibiliseren, maar vooral recidivisten en zware verkeersmisdrijven aanpakken.

Meest gelezen