Belga

"Laat burgers zelf een Europees Commissievoorzitter kiezen"

CD&V-politicus Luc Van den Brande heeft in opdracht van de Europese Commissie een rapport geschreven met aanbevelingen om de EU dichter bij de burgers te brengen. Volgens Van den Brande moet de EU haar inspanningen verdubbelen en de burger meer inspraak geven.

Van den  Brande werd twee jaar geleden door Juncker aangesteld als speciaal adviseur. Zijn opdracht: een rapport schrijven over de manier waarop de banden tussen de Europese Unie en haar burgers kunnen worden aangehaald. Het rapport "Over ons, met ons, voor ons" is klaar, telt 25 bladzijden, en is het resultaat van gesprekken die Van den Brande had met allerlei deskundigen.

De voorbije jaren is het vertrouwen in de Europese Unie gedaald. "Een aanzienlijk deel van de kiezers heeft het idee aan een vreemde macht te zijn overgeleverd", schrijft Van den Brande. Zijn advies: "De EU moet haar inspanningen verdubbelen om hernieuwde legitimiteit te verwerven in de ogen van Europese kiezers." Regeringsleiders moeten ophouden met het claimen van successen, en de mislukkingen aan "Europa" te wijten.  Maar er moet ook meer naar de burger geluisterd worden.

Volgens Van den Brande zou het een goed idee zijn om belangrijke functies binnen de EU rechtstreeks te laten verkiezen door het volk. Nu hebben de meeste Europese fracties een topkandidaat voor postjes als Commissie­voorzitter en voorzitter van de Europese Raad. In plaats van de kwestie intern te regelen, zou de Europese buger op dergelijke kandidaten moeten kunnen stemmen bij de Europese verkiezingen.

Hetzelfde gaat op voor het Europees Parlement. Nu krijgt elk land een bepaald aantal zetels, voor België zijn dat er 21. Volgens Van den Brande zou het beter zijn om naar één Europese kieskring te gaan. Dit idee gaat nog verder dan dat van de Franse president Macron of liberaal fractieleider Guy Verhofstadt, die ervoor pleiten om een beperkt aantal parlementsleden (een deel van de Britse zetels die vrijkomen na de brexit) via transnationale lijsten in heel de EU verkozen te laten worden.

Andere opvallende voorstellen uit het rapport:

  • Het Europees Parlement moet regelmatig een vragenuurtje organiseren, waarin gewone burgers hun voorstellen en zorgen kunnen voorleggen.
  • Bekende sportlui of vedetten uit de cultuurwereld zouden gevraagd kunnen worden om als ambassadeur van de EU op te treden.
  • Wanneer er "burgerdialogen" worden georganiseerd, moeten burgers op het podium kunnen plaatsnemen, zodat er tweerichtingsverkeer is.
  • Er moeten nieuwe vormen van participatiedemocratie komen, geïnspireerd op de G-1000-bijeenkomsten, zodat er meer input komt voor het beleid van het brede publiek, en niet alleen van de klassieke lobbyisten.

Luc Van den Brande ziet ook een rol weggelegd voor het Europese Comité van de Regio's, waarvan hij zelf voorzitter was van 2008 tot 2010.  Volgens hem zijn regionale en lokale vertegenwoordigers goed geplaatst om de lokale zorgen van burgers op de Europese agenda te krijgen.