Al spelend de gevaarsymbolen voor chemische producten leren kennen

Met een online game wil de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu jongeren de nieuwe gevaarsymbolen voor chemische producten leren kennen. Het spel "Red de emoji" is bedoeld voor 10- tot 14-jarigen en is vandaag gelanceerd.

Het onlinegame moet jongeren vertrouwd maken met de nieuwe gevaarsymbolen voor chemische producten. Die nieuwe symbolen worden sinds juni dit jaar gebruikt. Het gaat om negen nieuwe pictogrammen in een witte ruit met een rode rand. Om jongeren die symbolen te leren kennen, lanceert Volksgezondheid nu het online spel 'www.reddeemoji.be'. Jongeren kunnen zo spelenderwijs de symbolen en de gevaren leren kennen.

Jongeren kunnen de emoji redden door binnen de tijdslimiet het juiste gevaarsymbool op het chemisch product te slepen

Jan Eyckmans, woordvoerder FOD Volksgezondheid

“Het is een leuk spel waarbij emoji met allerlei huishoudproducten beginnen knoeien en jij als speler moet ze redden door te bewijzen dat je weet waarvoor die symbolen allemaal staan”, zegt Jan Eyckmans, woordvoerder van de FOD Volksgezondheid.

"Er is een filmpje voor elk gevaarsymbool met een emoji in de hoofdrol. Deze neemt het niet zo nauw met de veiligheidsvoorschriften en ondervindt zo aan de lijve de gevaren van een verkeerd gebruik van chemische producten. Jongeren kunnen de emoji redden door binnen de tijdslimiet het juiste gevaarsymbool op het chemisch product te slepen."

De jongeren kunnen via het spel ook enkele prijzen winnen, zoals een smartphone en Spotify-abonnementen. Zo wil de FOD Volksgezondheid hen ertoe aanzetten zo vaak mogelijk het spel te spelen, opdat ze helemaal vertrouwd raken met de symbolen. Op www.gevaarsymbolen.be staan de nieuwe symbolen en hun betekenis.

In 2016 ontving het Antigifcentrum 55.254 oproepen, waarvan 11.769 oproepen voor huishoudproducten. Van de oproepen met betrekking tot huishoudproducten waren er 5.960 voor incidenten met kinderen.

Wie in contact komt met een chemisch huishoudelijk product, moet meteen het Antigifcentrum bellen op het gratis nummer 070 245 245. Dat kan 24 uur op 24, zeven dagen op zeven.