Videospeler inladen...

Rivaliserende kampen en "schone" fossiele brandstoffen: de rol van de VS in Bonn

De Verenigde Staten zijn een beetje de vreemde eend in de bijt in Bonn: niet alleen zijn er in de praktijk eigenlijk twee delegaties (waarvan weliswaar maar één officiële) die een tegenovergestelde boodschap brengen, anderzijds is er ook de Amerikaanse officiële presentatie over onder meer "clean coal" en schone fossiele brandstoffen, waar veel volgers de wenkbrauwen bij fronsen.

Over wat de officiële vertegenwoordiging van de VS en president Donald Trump zal zeggen, wordt al druk gespeculeerd in de pers. In principe zal ze een uitzetting geven over onder meer "schone fossiele brandstoffen" en pleiten voor kernenergie als oplossing voor het klimaatvraagstuk. Dat gebeurt wellicht in de tweede week, wanneer de landen apart elk op hun beurt mogen praten in de grote conferentiezaal.  

We herinneren ons nog hoe Donald Trump, kort na zijn verkiezing, in de aanwezigheid van een ontslagen mijnwerker aankondigde dat die zijn job zou terugkrijgen, en daarbij had hij het verschillende keren over clean coal.  Steenkool die minder vervuilend zou zijn, maar het blijft natuurlijk steenkool, en veel volgers fronsen dan ook de wenkbrauwen.

"De VS zullen dit proberen te verkopen door te zeggen dat die fossiele brandstoffen belangrijk zijn voor ontwikkelingssamenwerking, voor de energiebehoefte van de arme landen, vertelt professor Sebastian Oberthür van het Insitute for European Studies van de VUB. "En ze zullen eraan toevoegen dat gas relatief schoon is, toch wat de emissies betreft." (lees door onder de foto)

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

"We are still in": de 'andere' VS-delegatie is ook in Bonn en wil zich laten gelden

Maar de VS-delegatie in Bonn is nog een pak groter, en omvat ook Amerikaanse vertegenwoordigers die wél voor het klimaatakkoord van Parijs willen gaan. En al mogen zij niet spreken op de officiële landenconferentie, ze gaan zeker mee aan tafel zitten in allerhande parallelle meetings in Bonn, waar evenzeer druk wordt gelobbyd en achter de schermen wordt onderhandeld.  

Er is in Bonn een delegatie van gouverneurs, burgemeesters en zakenmensen die zich hebben verenigd onder de paraplu "We are still in" (wij doen nog mee). Zo komt Jerry Brown naar Bonn, de gouverneur van California. Die staat is een van de grote voortrekkers binnen de VS op het vlak van maatregelen tegen klimaatopwarming en een omschakeling van de economie.

 Ons paviljoen is het eerste in zijn soort en wordt volledig door niet-federale actoren gesponsord

Oprichters van "We are still in"

"We are still in" liet eind oktober officieel weten dat ze naar Bonn zouden komen "om ambitieuze Amerikaanse klimaatplannen te ontvouwen" in een speciaal paviljoen, het U.S. Climate Action Centre. "Het is het eerste in zijn soort en wordt volledig gesponsord buiten het federale niveau om. Wij vertegenwoordigen ongeveer 130 miljoen Amerikanen, ongeveer 40 procent van de VS", laat de groep weten. De beweging kwam op gang nadat bekend was geraakt dat Trump zijn land wilde terugtrekken uit Parijs.

"Wat we nu zien, is dat andere landen diplomatieke relaties aan het uitbouwen zijn met die staten, steden en gemeenten, in plaats van de centrale Amerikaanse regering", zegt Oberthür. "De progressieve krachten spreken met andere landen. Zo krijgen we een parallelle diplomatie in Bonn."

"Officieel mogen zij niet spreken op de conferentie, maar er zijn natuurlijk veel andere kanalen. Voor de EU is dat heel interessant, want zij zijn goeie partners om mee samen te werken. Ik denk dat dit soort parallelle diplomatie nog verder zal groeien."

We krijgen een parallelle diplomatie in Bonn, waarbij landen gaan praten met de progressieve krachten in de VS

Professor Sebastian Oberthür

Gaan de VS stokken in de wielen steken?

De VS doen niet mee met Parijs en zijn daarmee in het eenzame gezelschap van... Syrië. Zal de (officiële) Amerikaanse delegatie nu dwarsliggen of stokken in de wielen steken? Uiteindelijk moet Bonn instaan voor de meer concrete uitwerking van Parijs 2015, waar de grote principes zijn vastgelegd.

Nazhat Shameem Khan, de VN-vertegenwoordiger van de Fiji-eilanden die de conferentie voorzitten, denkt niet dat de VS moeilijk gaan doen. "Zij willen mee betrokken worden bij de gesprekken, en ze willen constructief meewerken. Dat heb ik zo gehoord op enkele voorbereidende meetings voor deze COP23."

"Als het over president Trump gaat en over mogelijke voorwaarden om er weer in te stappen, dat is een puur intern Amerikaanse gelegenheid voor hem en zijn kiezers. Wat wij gezien hebben, is een wil om mee te doen, en om zich positief op te stellen en we verwelkomen dat."

De VS wil meedoen, en wel op een constructieve manier

Nazhat Shameem Khan van voorzitter Fiji

Meest gelezen