Videospeler inladen...

Gentse ondernemers niet tevreden over circulatieplan

Sinds in Gent het circulatieplan werd ingevoerd, spreken sommige ondernemers van een omzetdaling van 10 à 30 procent. Daarnaast hekelen ze ook de gebrekkige communicatie en de hoge parkeertarieven. Dat zijn de belangrijkste bevindingen van een rondvraag door Unizo bij een deel van de Gentse ondernemers.  

Er waren hier en daar wel wat klachten van de Gentse zelfstandigen sinds het circulatieplan werd ingevoerd, maar nu peilde UNIZO voor het eerst op grotere schaal naar de verzuchtingen van de ondernemers in Gent. Een half jaar na de invoering van het circulatieplan werd een bevraging georganiseerd bij ondernemers uit de Gentse binnenstad. De online enquête werd alleen opengesteld voor zij die in Gent actief zijn én een ondernemingsnummer hebben. Zo’n duizend zelfstandigen konden de rondvraag invullen en 141 ondernemers hebben dat ook gedaan. Dat is ongeveer 15 procent en dus moeten de cijfers wel met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden.

Maar de resultaten zijn weinig positief voor het circulatieplan dat schepen van mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) samen met de Gentse meerderheid uitwerkte. Het grootste probleem is het imago van de stad. 

"De perceptie leeft te hard dat Gent moeilijk bereikbaar is, en dit vooral voor de automobilist uit de randgemeenten. Die heeft het gevoel dat hij met de wagen niet meer welkom is", zeggen de ondernemers. Zo is maar liefst 73 procent van de ondernemers die antwoordden op de rondvraag, niet tevreden met het nieuwe parkeerbeleid, ook al werd dat eind mei al eens aangepast op vraag van - onder meer - Unizo.

De hoge parkeertarieven schrikken de klanten af 

Ook het vergunningenbeleid wordt gebuisd door de deelnemers aan de bevraging.   47 procent van hen vindt dat het aanvragen van een vergunning veel te omslachtig is en bovendien is het voor velen onhaalbaar om voor 11 uur te leveren.  

Maar het pijnlijkst zijn de omzetdalingen. Slechts 9 procent van degenen die antwoordden op de Unizo-bevraging zeggen dat het circulatieplan een positieve impact had op de omzet.  De helft zegt dat de omzet met 10 tot 30 procent gedaald is.  

Anders stemmen

Opvallend is dat één derde van de ondervraagden overweegt om bij de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar op een andere partij te stemmen. Dat is vooral voor meerderheidspartij Open VLD geen goed nieuws. "Het klopt dat er veel dingen nog moeten worden bijgestuurd", zegt Christophe Peeters, de Gentse Open VLD-schepen van Middenstand. "Het vergunning­beleid moet worden aangepast, maar dat is geen evidentie, want het is een nieuw systeem en daar komen nu eenmaal kinderziektes bij kijken."

"Ik krijg het vaakst klachten over de parkeertarieven en dat gaan we zeker aanpassen, maar het allergrootste probleem is de perceptie", zegt Peeters. "De politieke oppositie heeft naar aanleiding van de invoering van het plan heel veel lawaai gemaakt en ze zijn erin geslaagd om de mensen af te schrikken. Men denkt nu dat je met de auto Gent niet meer binnengeraakt en dat is absoluut niet zo."

Peeters erkent wel dat de stad te weinig heeft ingezet op de randgemeenten. "Dat hebben we onderschat. We hadden veel beter moeten communiceren daar. Uiteindelijk is er helemaal niet zo veel veranderd, maar we hebben dat niet uitgelegd gekregen. Ook al is de voorspelde verkeerschaos uitgebleven, toch hebben de mensen onthouden dat het moeilijk zou worden. Goed nieuws scoort nu eenmaal niet zo goed als slecht nieuws.

Watteeuw: "Samen de communicatie verbeteren"

Schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw wil de pijnpunten snel aanpakken.  "Unizo en de handelaars zeggen het zelf: Gent is wel degelijk bereikbaar. We moeten ervoor zorgen dat mensen dat ook weten. We gaan samen met de handelaars bekijken hoe we die boodschap verspreiden buiten Gent."

Daarnaast wil de schepen zo snel mogelijk rond de tafel zitten met De Lijn. "Ik wil hen vragen of ze een soort shoppingticket kunnen vertrekken, om vanuit de park and rides naar de stad te komen."

N-VA wil ondersteunende maatregelen voor ondernemers

N-VA wil dat het Gentse stadsbestuur maatregelen neemt om ondernemers te ondersteunen bij de negatieve gevolgen van het circulatieplan.  "De enquête bevestigt waarvoor we waarschuwden", klinkt het bij N-VA. "Het nieuwe mobiliteitsplan heeft een negatieve impact op de Gentse economie." 

Meest gelezen