www.aurorebelot.com

Geen enkele kunstdiefstal opgelost sinds inkrimping cel Kunst en Antiek

Door het inkrimpen van de cel Kunst en Antiek van de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) is de ophelderingsgraad van kunstroof tot nul procent gezakt. Dat heeft Lucas Verhaegen, referentiepersoon Kunstcriminaliteit van de FGP in de Senaat gezegd.

De Senaat is gestart met hoorzittingen over de optimalisering van de samenwerking tussen de federale overheid en de deelstaten in de bestrijding van kunstroof.

Vandaag werden Patrick Ludinant, directeur van de centrale directie van de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit (DJSOC) van de FGP, en Lucas Verhaegen gehoord. Zij wezen op de gevolgen van de inkrimping van de cel Kunst en Antiek in 2015 van 4 medewerkers naar 1. Daar waar in 2014 de ophelderingsgraad nog 6 tot 7 procent bedroeg, is die vandaag quasi herleid tot nul, erkende Verhagen.

Senator Sabine De Bethune (CD&V) wees op de paradox dat terwijl meer wordt ingezet op veiligheid, er totaal gedesinvesteerd in de strijd tegen kunstroof, "terwijl er toch banden kunnen zijn met georganiseerde misdaad en het terrorisme". Verhaegen bevestigde dat er regelmatig roofkunst uit Syrië, Irak en Libië wordt aangeboden op de markt, zoals oude munten door de PKK. De opbrengst gaat rechtreeks naar de financiering van terrorisme.

Nationaal Veiligheidsplan

Senator Jean-Jacques De Gucht (Open VLD) herinnerde eraan dat de strijd tegen het terrorisme 1 van de 5 prioriteiten van het Nationaal Veiligheidsplan is. "Het spreekt voor zich dat het huidige personeelsbestand van 1 expert niet volstaat om deze rechtstreekse financieringsbron van terroristen proactief op te volgen", besluit hij.

De Bethune pleit voor een cel met 4 of 5 rechercheurs. Verhaegen suggereerde om ook een douane-ambtenaar in de cel op te nemen. De CD&V'ster wil ook een referentiemagistraat bij het federaal parket.

Databank

De Gucht hekelde dat de databank gestolen kunst al 2 jaar niet meer wordt aangevuld. Hij leerde uit de hoorzittingen dat het perfect mogelijk is foto's van de gestolen kunstvoorwerpen op de website van de federale politie te plaatsen. Dat wordt niet gedaan omdat de voorwerpen herkend zullen worden.

De zaak zou echter niet verder kunnen worden opgevolgd omdat de cel Kunst en Antiek maar uit één persoon bestaat, die ook nog de contacten met Interpol en de opvolging van de dossiers in de politie arrondissementen moet garanderen. "Uit wat we nu weten is alvast duidelijk dat we de cel Kunst en Antiek dringend moeten versterken", besloot De Gucht.

Meest gelezen