Videospeler inladen...

Rutten: "Niet zo verstandig dat Jambon als minister uitspraken doet over Catalonië"

Gwendolyn Rutten, de voorzitter van Open VLD, vindt het logisch dat leden van de regering geen verklaringen afleggen over de Catalaanse kwestie. Anders kan de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in het gedrang komen, zei ze in "Terzake". Dat minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) toch uitspraken heeft gedaan, vindt Rutten naar eigen zeggen niet zo verstandig. 

Tegen de afgezette Catalaanse minister-president Carles Puigdemont - die nog steeds in ons land verblijft - loopt een Europees aanhoudingsmandaat. De zaak is nu in handen van de Belgische justitie. Daarom doen ministers er beter het zwijgen toe, stelt Gwendolyn Rutten.

"We leven in een rechtsstaat en dan moet je zorgen dat die rechterlijke macht in alle onafhankelijkheid haar werk kan doen. Dat impliceert dat de uitvoerende macht - de ministers - beter het zwijgen er toe doet. Want bij elke uitspraak die men doet - hoe goed bedoeld, hoe emotioneel of hoe terecht of onterecht ook - geef je altijd een beetje de indruk dat die uitvoerende macht de rechterlijke macht wil beïnvloeden."

Minister Jambon van de N-VA heeft nochtans al uitspraken gedaan, die met name in Spanje slecht zijn gevallen. Rutten vindt dat niet zo verstandig. "Ik kan de nationalisten niet verwijten dat ze nationalistisch zijn. Dat is hun recht om dat te vinden, ik heb daarover een andere mening. Alleen denk ik dat het niet verstandig is om - als je een verantwoordelijkheid opneemt in de regering, staatssecretaris of minister bent - om dan uitspraken te doen. Niet omdat je geen recht hebt op een mening, maar omdat we de scheiding der machten ook in dit land best zo goed mogelijk respecteren."

Europa ziet bemiddelende rol voor Europa

De voorzitter van de Vlaamse liberalen denkt dat Europa zou kunnen bemiddelen, maar dan wel met een belangrijke voorwaarde. "Dan mag je geen kant kiezen, natuurlijk. Je moet kunnen vertrouwd worden door beide partijen", aldus Rutten.

In dat licht vindt ze de uitspraak van Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker - met name dat Spanje volgens hem de rechtsstaat niet schendt - "heel opmerkelijk".  "Dit is een politiek meningsverschil waar in beide richtingen fouten zijn gebeurd. Als zoiets pakweg gebeurt in Rusland en Rusland zet politieke dissidenten achter tralies, dan is de Europese Unie de eerste om te zeggen dat dat niet kan. Juncker is natuurlijk niet heel Europa. Je hebt verschillende mensen in Europa die misschien wel een rol kunnen spelen."

Meest gelezen