Video player inladen ...

Waar gaat de klimaat­conferentie van Bonn over?

Twee jaar na de beroemde top in Parijs komt de conferentie van Bonn, waar de lidstaten de spelregels van het akkoord van Parijs verder zullen uitwerken. Hoe zal de uitstoot van broeikasgassen worden gemeten? Wat zijn de sancties als een land de doelstellingen niet haalt? En waar komt het geld voor de armere landen vandaan, zodat ook zij de klimaat­doelstellingen kunnen halen? Het is vooral uitkijken naar de houding van de Verenigde Staten, de tweede grootste uitstoter van broeikasgassen ter wereld. Zij trokken zich onder de Amerikaanse president Donald Trump terug uit het klimaatakkoord.