Twee fietsers praten voor de Eifeltoren op de eerste autovrije dag in Parijs, 27 september 2015.

500 maatregelen om Parijs CO2-neutraal te maken tegen 2050

Het stadsbestuur van Parijs heeft haar "Plan Climat" voorgesteld, dat er moet voor zorgen dat Parijs vanaf 2050 niet meer bijdraagt aan de opwarming van de aarde, maar integendeel CO2-neutraal is. Het plan bevat in totaal 500 maatregelen, waarvan de meest opvallende zijn het weren van niet-elektrische auto's uit de stad vanaf 2030, het milieuvriendelijk renoveren van 1 miljoen woningen, en het aanmoedigen van een flexitarisch dieet op basis van plaatselijk geproduceerde producten. 

Tegen 2050 wil de stad het energieverbruik halveren, en volledig draaien op hernieuwbare energie. 20 procent daarvan wil men plaatselijk produceren door middel van zonnepanelen, zonnecentrales en geothermische centrales. 

Voorts wil men de openbare ruimte "vergroenen" om beter het hoofd te kunnen bieden aan hittegolven, bijvoorbeeld door de verharde speelplaatsen van scholen op te breken en te vervangen door gras en planten. 

De meest opvallende maatregelen zijn evenwel het weren van auto's met een verbrandingsmotor tegen 2030, het renoveren en beter isoleren van 1 miljoen woningen, en talloze winkels en openbare instellingen tegen 2050, en dat het stadsbestuur er naar wil streven dat tegen 2030 50 procent van het voedsel dat in de hoofdstad gegeten wordt, lokaal geproduceerd wordt.

Begin dit jaar werden de laaggelegen kaaien langs de Seine in Parijs autovrij gemaakt.

Diesels weg tegen 2024, benzinemotoren tegen 2030

Een maatregel die al prompt veel tegenwind heeft gekregen, is de aankondiging van de socialistische burgemeester Anne Hidalgo om tegen 2030 alle auto's met verbrandingsmotoren te weren uit de hoofdstad. Die aankondiging volgde op het eerdere plan om tegen 2024 - het jaar waarin Parijs gaststad is voor de Olympische Spelen -, alle dieselauto's te weren. 

Automobilisten, "en colère", en motorrijders  hebben al aangekondigd dat ze zullen demonsteren tegen de maatregelen - te voet overigens -, en het stadsbestuur  voelde zich geroepen om een verklaring met verduidelijkingen de wereld in te sturen. Daarin staat dat er in het nieuwe klimaatplan voor Parijs "geen enkele verbodsmaatregel of sanctie" is opgenomen. "Om het doel te bereiken van een eind te stellen aan verbrandingsmotoren in 2030, heeft de stad besloten te investeren in de ontwikkeling van alternatieven, en in het versterken van financiële hulp om individuen en professionelen toe te laten schone voertuigen te kopen", zo staat er in de mededeling. 

Het stadsbestuur benadrukt dat het de overgang gemakkelijk zal maken voor de inwoners, en herinnert aan de recente beslissing van verschillende autobouwers om te stoppen met het produceren van auto's met diesel- en benzinemotoren. Het wijst ook op de inversteringen in openbaar vervoer, en fietspaden - een ander onderdeel van het klimaatplan is dat tegen 2020 Parijs "100 procent fietsbaar" moet zijn.  Overigens heeft volgens de autoriteiten 60 procent van de Parijzenaars geen auto. 

Begin dit jaar werden de laaggelegen kaaien langs de Seine autovrij gemaakt, en in het kader van het klimaatplan zal er nu gedacht worden over "de toekomst van de boulevard périphérique", de ring rond Parijs. Mogelijk wordt daar een rijstrook voorbehouden voor carpoolers. Voorts zal er ook overlegd worden met de Métropole du Grand Paris over het invoeren van een verkeersluwe zone in de métropole. De Métropole du Grand Paris is een bestuursorgaan dat Parijs en 130 andere gemeenten uit de buurt omvat. 

De Eifeltoren is nauwelijks te zien in de smog op deze foto van 8 december 2016.

Luchtkwaliteit

Het weren van auto's met verbrandingsmotoren moet ook de luchtkwaliteit in Parijs ten goede komen, een oud zeer. Zo voerde het stadsbestuur eind vorig jaar, tijdens een vervuilingspiek, het alternerend rijden in voor auto's met een oneven en een even nummerplaat. 

Ook dit jaar werd dat nog eens herhaald, toen Parijs getroffen werd door een atmosferisch fenomeen dat "inversie" genoemd wordt, en waarbij de vuile lucht ter plaatse bleef hangen gedurende verschillende dagen. De vervuiling in Parijs overtrof toen zelfs even die in Peking. 

En in juli verbood het stadsbestuur het overdag op weekdagen rijden met auto's van voor 1997 in de stad. 

Op 1 oktober hield de stad een autovrije dag, en het niveau aan stikstofdioxide in de lucht kende een terugval met 25 procent. De "geluidsvervuiling" in de stad daalde gemiddeld met 20 procent, en op de Champs-Élysées zelfs met 54 procent.  

Tijdens hevige luchtvervuiling mogen de ene dag auto's met een onpare nummerplaat niet rijden, de volgende dag die met een even nummerplaat. Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved.

1 miljoen woningen renoveren en isoleren

De volgende opvallende maatregel is een niet geringe opdracht: tegen 2050 wil Parijs 1 miljoen woningen "ecologisch renoveren", dat wil zeggen beter isoleren, een meer efficiënte verwarming geven en dergelijke. 

"Het is een belangrijk onderwerp, want als er pieken van vervuiling zijn, ligt dat ook aan slecht geïsoleerde woningen", zei Célia Blauel aan "Le Parisien". Blauel is schepen van Milieu en Duurzame Ontwikkeling in Parijs. 

1 miljoen woningen is niet weinig: het gaat om tweederde van het totale aantal sociale en privé-woningen in de stad. Toch is het volgens Blauel doenbaar. "Sinds 2008 financiert de stad de renovatie van 4.500 sociale woningen per jaar, en vanaf 2020 zullen we naar 5.000 woningen gaan. Daarnaast zullen in het kader van ons programma Ecorénovons 50.000 privé-woningen thermisch gerenoveerd zijn tegen 2020." 

Toch vraagt Blauel, om het doel te bereiken, grotere inspanningen van de staat en van de Métropole du Grand Paris, "om sterkere fiscale stimulansen te  geven en eenvoudiger financieringsmodaliteiten." 

Naast de woningen voor particulieren wil het stadsbestuur ook nog eens 50 miljoen vierkante meter handelszaken, bureaus, hotels en openbare instellingen beter isoleren tegen 2050. 

Tegen 2024 krijgt de Tour Montparnasse een ecologische makeover (Illustratie: Luxigon).

Lokaal geproduceerd voedsel voor flexitariërs

Een laatste verrassend doel van het klimaatplan is om tegen 2030 te bereiken dat "50 procent van de voedingsmiddelen die in Parijs gegeten worden, uit het Bekken van Parijs komt", met andere woorden uit de noordelijke helft van Frankrijk. En het stadsbestuur wil mensen ook aanmoedigen om "flexitariër" te worden. 

"We willen initiatieven ontwikkelen ten voordele van een flexitarisch dieet: minder vleeswaren, meer lokale producten, en als het mogelijk is, meer bio-producten", zei Célia Blauel. "Alle deelnemers aan de distributieketen worden betrokken bij de denkoefening, die ook zal gaan over het steunen van korte distributieketens, zoals bijvoorbeeld voedselmarkten."

"Tussen 2004 en 2014 heeft Parijs zijn uitstoot van broeikasgassen met bijna 10 procent verminderd", zei Blauel. "De daling is goed merkbaar bij de verplaatsingen, min 39 procent, maar we moeten onze inspanningen voortzetten op het vlak van de voeding en de hernieuwbare energie." 

"Les Halles", de voedselmarkt van Parijs, een schilderij uit 1895 van Léon Auguste Lhermitte.

Goedkeuring in maart 2018?

Opvallend is wel dat van de 500 maatregelen in het klimaatplan van Parijs, er slechts 70 onder de bevoegdheid van de hoofdstad zelf vallen. 

40 andere maatregelen zijn een pleidooi om de autoriteiten te vragen om de nodige maatregelen te nemen voor een omslag op het vlak van energie, en "de rest hangt af van een samenwerking tussen de stad en de regio's", zei Blauel. 

Het nieuwe Plan Climat Air zal aan de Parijse gemeenteraad voorgesteld worden op 20, 21 en 22 november. Daarna wordt er tussen december en februari een openbare raadpleging over gehouden, om de mening van "de inwoners, van de Métropole du Grand Paris, van de Regio en van de staat" te weten te komen, en vervolgens zal het plan een tweede keer voor de gemeenteraad komen in maart 2018, voor de definitieve goedkeuring. 

"Het is nodig dat de grote wereldsteden hun verantwoordelijkheid nemen", zei Bruno Julliard, de eerste adjunct van burgemeester Anne Hidalgo. "Sommige maatregelen daaromtrent vragen een verandering van gebruiken en gewoonten."