Video player inladen...

Europese ministers willen zwarte lijst van belastingparadijzen tegen december

De Europese ministers van Financiën willen volgende maand een akkoord bereiken over een zwarte lijst van belastingparadijzen. Dat is gebleken na een bijeenkomst in Brussel. Aanleiding is een nieuwe stroom onthullingen (de Paradise Papers) over bedrijven en rijke mensen die belastingen proberen te ontwijken via constructies in zogenaamde belastingparadijzen, dat zijn (vaak exotische) landen waar je weinig of geen belastingen betaalt. De Belgische minister Van Overtveldt pleit samen met enkele collega's ook voor santies tegen hardleerse belastingparadijzen, en ontkent in één adem dat ons land op de rem gaat staan in de strijd tegen grootschalige fiscale fraude.

Een lijst van belastingparadijzen is geen nieuw idee. De Europese lidstaten werken er al anderhalf jaar aan, in de nasleep van een vorig onderzoek, genaamd Panama Papers. Met de publicatie van een nieuwe reeks onthullingen, de Paradise Papers, kreeg het idee van zo’n lijst een nieuw momentum. "Onze intentie is de lijst goed te keuren in december", zei de Estse minister Toomas Töniste.

Op een eerste versie van de lijst stonden een negentigtal landen. Na een screening blijven er nog een zestigtal over. Er zijn geen EU-lidstaten bij. De geviseerde landen hebben tot 18 november de tijd om Europa een antwoord te geven op vragen over transparantie, nultarieven en de naleving van internationale afspraken in de strijd tegen belastingontwijking. Landen die hervormingen beloven, zouden nog kunnen vermijden dat ze op de lijst belanden.

Van Overtveldt: “Een zwarte lijst zonder sancties heeft weinig zin.”

Verscheidene ministers willen ook bekijken of sancties mogelijk zijn voor landen die op de zwarte lijst terechtkomen. De Franse minister Bruno Le Maire stelde voor om deze landen de toegang te ontzeggen tot financiering bij internationale instellingen als de Wereldbank en het IMF.

Ook voor de Belgische minister Johan Van Overtveldt heeft het "weinig zin om een lijst te maken en het daar dan bij te laten". "Het is al een zekere sanctie om op een dergelijke lijst te belanden, maar gegeven de internationale ontwikkelingen denk ik dat het noodzakelijk is om sancties op te leggen aan landen die aan datzelfde euvel blijven lijden.", zegt Van Overtveldt, die ook "een zeer grote mate van eensgezindheid" tijdens het Europese beraad zag.

Op zijn eigen website haalt Van Overtveldt nog uit naar de oppositie in eigen land. Hij is naar eigen zeggen verbaasd “over de verontwaardigde reacties van sommige oppositieleden die in het verleden mee het beleid uittekenden.” “Deze regering houdt het niet bij woorden”, schrijft de minister nog, maar neemt maatregelen om fraude en belastingontduiking te bestraffen en belastingontwijking tegen te gaan.“ 

In "De wereld vandaag" op Radio 1 voegde Van Overtveldt daaraan toe dat hij resoluut gekant is tegen fiscale fraude en belastingontduiking, ook wegens de concurrentievervalsing die eruit volgt en waarvan onze Belgische KMO's de dupe zijn: "Zij hebben geen fiscale spitstechnologie ter beschikking." Tegelijk pleit de minister voor een rationele aanpak van het probleem, "want wij hebben de investeringen van die multinationals nodig."