Video player inladen ...

Vlaamse jongeren toleranter tegenover migranten

Vlaamse 14-jarigen zijn toleranter geworden tegenover migranten, terwijl de trend elders in Europa omgekeerd is. Dat blijkt uit een nieuwe internationale studie over burgerschapseducatie, waaraan zo'n drieduizend Vlaamse leerlingen vorig jaar hebben deelgenomen. Zes jaar geleden scoorden Vlaamse jongeren nog heel laag op tolerantie.

Om de zes à zeven jaar wordt de ICCS-studie (International Civic and Citizenship Education Study) gehouden. Die gaat na hoe leerlingen uit het tweede jaar secundair voorbereid worden om hun rol als burger op te nemen. Onderzoekers peilen onder meer naar politieke kennis, duurzame  ontwikkeling, tolerantie en diversiteit op school.  

Het Vlaamse onderwijs kwam slecht uit het vorige onderzoek van 2009. Vlaamse jongeren bleken toen erg apathisch te staan tegenover politiek en participatie. Op vlak van tolerantie tegenover migranten scoorde Vlaanderen zelfs het slechtst van alle deelnemende landen. 

Op verschillende punten is er nu beterschap.  Zo is de tolerantie tegenover migranten toegenomen, tegen de Europese trend in. "In veel Europese landen is het debat over de vluchtelingenstroom in de media met harde toon gevoerd, terwijl die toon in Vlaanderen minder hard was en er diverse standpunten aan bod kwamen", zegt onderzoeker Marc Hooghe. "En er is ook meer aandacht aan besteed in het onderwijs."

Ook het vertrouwen van de jongeren in de instellingen (regering, parlement en rechtbanken) is nu groter dan in 2009. Die trend doet zich ook voor in andere landen. Het feit dat het politieke en economische klimaat nu veel stabieler is dan toen, speelt wellicht een belangrijke rol. In 2009 zaten we volop in de crisis.     

Het gaat dus de goede kant uit. "Maar we zitten nog steeds onder het gemiddelde", zegt Hooghe. Bovendien verbergen de algemene cijfers een belangrijke ongelijkheid.  De leerlingen uit de B-stroom  (beroepsvoorbereidend onderwijs) scoren veel minder goed dan de leerlingen uit de A-stroom (algemeen).  "De kloof is bijzonder groot en we zien niet de minste vooruitgang. Dit creëert maatschappelijke ongelijkheid voor de toekomst. Vooral in de B-stroom is er meer nood aan vorming rond burgerschapseducatie", zegt Hooghe.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft die boodschap begrepen. De verschillen tussen A- en B-stroom, maar ook tussen leerlingen met en zonder migratieachtergrond, "vragen een krachtig antwoord en bevestigen de keuzes voor de modernisering van het secundair onderwijs. De algemene vorming wordt in de eerste graad aanzienlijk uitgebreid en versterkt, zeker in de B-stroom, en eindtermen rond burgerschap en mediawijsheid worden nadrukkelijker ingevoerd in alle Vlaamse scholen", zegt ze.