Personeel basiseducatie voert actie voor behoud pensioenrechten

Zo'n 200 werknemers uit het volwassenonderwijs voor laaggeschoolden, de zogenoemde basiseducatie, hebben vanochtend aan het kabinet van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) gemanifesteerd. Ze zijn boos, want door de nieuwe pensioenwet die er zit aan te komen, dreigen ze heel wat pensioen te verliezen.

“Het is een ernstige knauw in de pensioenrechten van de personeelsleden”, zegt Raf De Weerdt van de socialistische vakbond. “Ze verliezen tot 200 euro pensioen door die maatregel van Bacquelaine, terwijl eigenlijk in een CAO toegekend was dat de jaren gingen meetellen. De mensen zijn een wortel voorgehouden en worden nu die wortel ontnomen”.

“Er was ons inderdaad beloofd om die 10 jaar dat we bij onderwijs zijn te laten meetellen”, zegt één van de leerkrachten. “Ineens tellen die niet meer mee en dat maakt toch een heel groot verschil. We hebben ons jarenlang ingezet voor de zwaksten in de maatschappij en dat is stank voor dank”.

Nieuw statuut komt een maand te laat

Het personeel van de basiseducatie wordt al tien jaar lang door het departement Onderwijs uitbetaald. Ze vallen onder een algemeen contractueel stelsel binnen onderwijs maar hebben niet dezelfde voordelen die eigen zijn aan een onderwijsstatuut. Zo hebben ze minder job zekerheid, geen toepassing van bepaalde verlofstelsels (bijvoorbeeld ziekteregeling of bevallingsverlof) waar hun onderwijscollega’s wel toegang toe hebben en geen recht op een overheidspensioen.

Maanden geleden heeft de Vlaamse Regering beslist dat de meer dan 800 personeelsleden van de 13 ‘Centra voor Basiseducatie’ een sterker statuut zullen krijgen. Door allerlei omstandigheden krijgen ze dat pas op 1 januari 2018. Het personeel verwerft vanaf dan dezelfde rechten als andere onderwijspersoneelsleden, inclusief recht op een overheidspensioen.

Maar een nieuwe federale wet die federaal minister van pensioenen Bacquelaine op 1 december 2017 wil invoeren, strooit echter roet in het eten. Die wil vanaf begin volgende maand de “gemengde loopbaan” invoeren voor de berekening van het overheidspensioen. Personeelsleden die na 1 december benoemd worden, kunnen dus pas vanaf dan beginnen tellen voor hun overheidspensioen.

Het verschil van 31 dagen komt het personeel van basiseductia duur te staan. De jaren die het personeel al heeft gepresteerd worden dus niet meegerekend voor dat overheidspensioen, iets wat hen bij het verkrijgen van dat statuut wel was beloofd. Om hun ongenoegen kracht bij te zetten, hielden de personeelsleden vandaag een actie aan het kabinet van Bacquelaine.

Meest gelezen