De vlaggen van een aantal landen die het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend hebben.

Syrië tekent als laatste land klimaatverdrag, VS volkomen geïsoleerd

De VS zijn op klimaatgebied nu officieel een buitenbeentje geworden. Huidig VS-president Donald Trump wil onder het klimaatakkoord van Parijs uit, en nu Syrië te kennen heeft gegeven dat het zich wil aansluiten bij Parijs, is de VS het enige land dat niet mee wil werken aan de beperking van de opwarming van de aarde tot maximaal 2 graden. Maar op de klimaattop van Bonn wordt het land niet echt gemist, zegt Europees klimaatonderhandelaar Jos Delbeke. 

Toen de internationale gemeenschap eind 2015 in Parijs overeenkwam om de klimaatverandering onder de 2 graden Celsius te houden, werd dat akkoord  door bijna alle landen ter wereld ondertekend. Enkel Nicaragua en Syrië waren er niet bij: Nicaragua eiste een veel strenger verdrag,  Syrië was volop in een burgeroorlog verwikkeld.

Maar in september al liet Nicaragua weten dat het alsnog het verdrag zal ondertekenen en vandaag raakte op de huidige klimaattop in Bonn bekend dat ook Syrië onverwacht tot het klimaatverdrag toetreedt.

Voor de uitstoot van broeikasgassen betekent de Syrische toetreding weinig, maar symbolisch heeft het nieuws wel veel gewicht. Het betekent dat de Verenigde Staten nu helemaal geïsoleerd staan in hun verzet.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft in juni aangekondigd zijn land te willen terugtrekken uit het verdrag, dat onder zijn voorganger Obama werd onderhandeld, maar binnen de VN-procedure kan dat pas tegen eind 2020, vandaar dat er nog wel een Amerikaanse delegatie deelneemt aan de klimaattop in Bonn. Als Trump doorzet, wordt de VS het enige land ter wereld dat geen deel uitmaakt van het verdrag.

De Duitse politie zoekt naar milieu-activisten die protesteren tegen een openlucht bruinkoolmijn in Wambach.
AFP or licensors

VS niet gemist in Bonn

In Bonn in Duitsland is momenteel een klimaattop aan de gang, de Conference of Participants 23, waar men wil proberen de doelstellingen en beloftes uit het Klimaatakkoord van Parijs in wetteksten te gieten. 

De VS zijn daar dus wel aanwezig, maar de officiële delegatie werkt niet echt mee. Volgens Europees klimaatonderhandelaar Jos Delbeke wordt de VS in Bonn niet echt gemist. De VS heeft zich totaal overbodig gemaakt in een niet onbelangrijke onderhandeling, zo zei Delbeke in "Terzake". Trump hoopt waarschijnlijk dat hij veel navolging zou krijgen, maar dat is dus duidelijk niet gebeurd. 

Bovendien gebeurt er in de VS nog veel op klimaatgebied, tegen Trump in. Zo heeft gouverneur Jerry Brown van Californië - de VS-staat met de meeste inwoners en de grootste economie - een coalitie gesloten met ex-burgemeester Michael Bloomberg van New York, om toch de doelstellingen van Parijs te halen, en beide mannen maken zich sterk dat die doelstellingen wel degelijk gehaald zullen worden, zo zei Delbeke. 

En ook de bedrijven in de VS zetten volop in op nieuwe schone technologieën, en ze zijn ook mee het verhaal. De realiteit in de VS is volgens Delbeke dus minder erg dan het lijkt, al blijft het natuurlijk geen fraai schouwspel dat nieuwe subsidies naar steenkool gaan, een ten dode opgeschreven tak van de economie, en niet naar nieuwe technologieën. 

Enkele leden van de delegatie van het eilandstaatje Samoa, dat de klimaattop van Bonn geopend heeft.
AFP or licensors

"Indrukwekkend wat China op stapel heeft staan"

In zekere zin compenseert het feit dat China nu voluit de kaart van de vernieuwbare energie en de schone technologie trekt, ook het vertrek van de VS, zegt Delbeke. 

Het is indrukwekkend wat China op stapel heeft staan, volgens Delbeke, en het land heeft in zijn laatste vijfjarenplan duidelijk gemaakt dat het helemaal wil inzetten op schone technologieën, en daar een speerpunt van wil maken. China is nu al wereldleider in investeringen in zonne- en windenergie, en ook in de export van duurzame energie, vooral naar ontwikkelingslanden, zegt Delbeke.  

Het is ook marktleider aan het worden in elektrische auto's, en wat investeringen in batterijtechnologie betreft. 

De Chinezen zien net als Europa niet alleen ecologische voordelen in de nieuwe technologieën, maar ze bekijken het ook als een economische opportuniteit. Ze volgen nu het model dat Europa al enkele tientallen jaren volgt, aangezien ze gezien hebben dat Europa daar niet slechter van is geworden, aldus nog Delbeke in "Terzake".

Een park van zonnepanelen en windturbines in het noordwesten van China.
Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

Meest gelezen