Video player inladen ...

Duizenden betogen in Brussel voor een socialer Europa

Zo'n 6.000 militanten van de christelijke, socialistische en liberale vakbond zijn vanmorgen samengekomen in het Jubelpark in Brussel. Vandaar zijn ze richting Europese wijk getrokken in een manifestatie voor een socialer Europa.

Op 17 november vindt in het Zweedse Göteborg een top plaats over sociale rechten. Naar aanleiding daarvan vinden er overal in Europa manifestaties plaats, georganiseerd door de vakbonden. Die dringen ondermeer aan op meer armslag in de strijd tegen armoede en sociale dumping, en een verhoging van de laagste lonen en sociale uitkeringen.  In Göteborg zal een sociale pijler worden voorgesteld waardoor sociale rechten in Europa meer naar mekaar toe moeten groeien.

"De mensen zijn ontgoocheld in dit Europa", zegt ACV-voorzitter Marc Leemans. "Ze willen een ander Europa, een Europa dat meer gelijkmakend is. In plaats van toenemende flexibilisering en toenemende ongelijkheid inzake loon en arbeidsvoorwaarden." Miranda Ulens van de socialistische bond pleit voor meer sociale bescherming in Europa: "Sociale zekerheidsrechten in Europa moeten veel beter worden uitgebouwd. En nu het economisch beter gaat, moet er een loonsverhoging komen voor de Europese burgers. De mensen die werken moeten een deel van de winsten krijgen."

"Wij roepen de Europese politici op om de Europese sociale rechten om te zetten in de praktijk", zegt Mario Coppens van de liberale vakbond. "Dat gaat ondermeer over arbeidscontracten. Denk aan de werknemers van Uber. Die hebben recht op een degelijke arbeidsovereenkomst."