Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

Europa "haalt klimaatdoelstellingen tegen 2020", maar België moet nog een tandje bij steken

De Europese Unie is goed op weg om haar klimaatdoelstellingen tegen 2020 te halen. De uitstoot van broeikasgassen zou tegen die tijd met 26 procent gedaald zijn, blijkt uit een nieuw rapport van de Europese Commissie. België dreigt als een van de weinige lidstaten zijn nationale doelstelling over het terugdringen van de uitstoot in de transportsector te missen.  

De Europese Unie had zich voorgenomen om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2020 met 20 procent te verminderen in vergelijking met 1990. Volgens het rapport noteerde de Unie vorig jaar al een daling met 23 procent, terwijl de Europese economie in diezelfde periode met 53 procent toenam. Tegen 2020 zou de uitstoot van broeikasgassen met 26 procent ingeperkt zijn.

De cijfers komen uit een rapport dat de Europese Commissie gisteren publiceerde over de voortgang in het klimaatbeleid sinds het akkoord van Parijs, twee jaar geleden. Europa blijft op het juiste spoor zitten om de doelstellingen te halen, is de boodschap. "Twee jaar na Parijs blijft de Europese Unie volledig geëngageerd om de uitstoot met minstens 40 procent terug te dringen tussen 1990 en 2030", zegt Europees commissaris Miguel Arias Cañete.

"Onze uitstoot daalt terwijl de economie groeit, en dat is grotendeels te danken aan innovatieve technologieën. Dat toont aan dat economische groei en klimaatinspanningen hand in hand kunnen gaan. Toch liggen er nog uitdagingen op ons pad, zo blijft de uitstoot van broeikasgassen door de transportsector nog groeien."

De Europese Commissie stelt later vandaag maatregelen voor om de uitstoot van auto's en bestelwagens terug te dringen vanaf 2021.

Europa tikt België nog eens op de vingers

De uitstoot van broeikasgassen in het transport, de bouw, de landbouw en kleinere industriële sectoren in de Europese Unie daalde tussen 2005 en 2016 met 11 procent. Ook dat is voorlopig beter dan de vooropgestelde 10 procent tegen 2020.

Die doelstelling is opgesplitst in nationale inspanningen. België is een van de landen die de uitstoot in die sectoren niet voldoende aan banden weet te leggen. Ook voor Ierland, Malta en in mindere mate Duitsland, Luxemburg, Oostenrijk en Finland ligt er nog werk op de plank.

De Europese Commissie berekende dat België zijn doelstelling tegen 2020 met 3,5 procentpunten dreigt te missen. De Commissie maant ons land nogmaals aan om ruimte te maken voor investeringen in vervoersinfrastructuur en om het regime voor bedrijfswagens te herzien. De voortdurende gunstige fiscale behandeling van bedrijfswagens draagt immers bij aan vervuiling, files en de uitstoot van broeikasgassen.