Benelux-premiers willen strijd opvoeren tegen grenscriminaliteit

De Benelux-ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken krijgen van hun regeringsleiders Charles Michel, Mark Rutte en Xavier Bettel de opdracht zich de komende weken te buigen over een sterkere politiesamenwerking, onder meer op vlak van grensoverschrijdende achtervolgingen. Dat hebben de premiers aangekondigd op de Benelux-Top in Den Haag. Onze premier spreekt van een "belangrijke doorbraak in de gezamenlijke strijd tegen grenscriminaliteit". 

Thema van de top was "de Benelux als duurzame en innovatieve koploper". De transitie naar meer duurzame energie - een belangrijke prioriteit in het nieuwe Nederlandse regeerakkoord - kreeg dan ook de nodige aandacht, maar ook de samenwerking tussen de veiligheidsdiensten lag opnieuw op tafel.

Het verdrag van Senningen over de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit dateert van 2004, en is dringend aan een update toe. De Benelux-premiers kwamen vorig jaar al overeen dat er meer mogelijkheden moeten komen om criminelen die de grenzen oversteken te achtervolgen. Die update komt nu in een stroomversnelling: de regeringsleiders hebben hun ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken opgedragen "in de komende weken" de koppen bijeen te steken om tot concrete opties te komen, aldus Michel. Het nieuwe Benelux-Veiligheidsverdrag zou in de loop van 2018 moeten ingaan.

De Benelux wil ook meer doen inzake de uitwisseling van gegevens en preventief samenwerken om de veiligheid van burgers beter te garanderen, onder meer in het kader van de strijd tegen terreur. In de Europese Unie willen Michel, Rutte en Bettel nadrukkelijk de leiderschapsrol op zich nemen. De drie willen ook buiten de EU vaker in Benelux-verband optreden.

"Ook leidinggevende rol op vlak van transitie naar duurzame energie"

Eenzelfde ambitie op vlak van de transitie naar duurzame energie: "Het klimaatakkoord van Parijs is voor ons als liberale premiers een enorme kans om de opwarming van de aarde aan te pakken, en tegelijkertijd extra groei en jobs te creëren", zei Rutte. De samenwerking staat daar nog in het beginstadium, maar de Benelux wil ook daar kijken hoe ze in de EU een leidinggevende rol kan opnemen.

In januari neemt ons land het voorzitterschap van de Benelux over van de Nederlanders. Continuïteit is daar het kernwoord, aldus Michel. "We gaan samen nog meer gesprekken voeren met andere groepen van EU-landen en een positieve rol spelen in de Europese Unie. Vrije markt en internationale handel zijn meer dan ooit cruciaal, maar voor de burger moet er meer transparantie zijn over die handelsstromen. Wij willen ons voor beide zaken inspannen."

De Luxemburgse minister-president Xavier Bettel en Belgisch premier Charles Michel waren de eerste buitenlandse gasten sinds het aantreden van het nieuwe kabinet Rutte III, vorige maand.