Video player inladen...

Europese Commissie komt met groots autoplan: 30 procent minder uitstoot tegen 2030

De autobouwers moeten de CO2-uitstoot van personenwagens tegen 2030 met 30 procent inperken. Dat stelt de Europese Commissie in een nieuw voorstel. Tegelijk wil de Commissie de autobouwers stimuleren om meer elektrische auto's te produceren en zelf 800 miljoen euro investeren in de uitrol van laadpalen.

De omschakeling naar een schoner transport moet Europa helpen om de klimaatbeloftes van Parijs te halen. Want terwijl de uitstoot van broeikasgassen door de industrie sinds 1990 almaar afneemt, stoot het transport en verkeer steeds meer uit.

Tegelijkertijd moeten de nieuwe maatregelen de toekomstige concurrentiekracht van Europa vrijwaren. China bijvoorbeeld zet al volop in op de uitrol van elektrische wagens. "Als we willen vermijden dat de zero-emissie voertuigen die in 2030 in Europa verkocht zullen worden, geproduceerd worden buiten Europa moeten we nu handelen", zei Elzbieta Bieńkowska daarover. Zij is Europees commissaris voor Industrie en Interne markt.

Blikvangers van het voorstel zijn de nieuwe uitstootnormen voor auto's en bestelwagens. Van de autobouwers wordt momenteel verlangd dat ze de gemiddelde uitstoot tegen 2021 inperken tot 95 gram CO2 per kilometer. Tegen 2025 en 2030 wil de Commissie daar respectievelijk 15 en 30 procent af doen. Dat zou de autobestuurders binnen dertien jaar 1.500 euro aan brandstofkosten besparen. De autobouwers daarentegen zouden de productiekosten met 1.000 euro zien toenemen.

Daarnaast wil de Commissie 800 miljoen euro investeren om de nog steeds trage uitrol van laadpalen op Europese wegen te versnellen. Ook wil ze overheden meer schone wagens laten aankopen.

"Ambitieus, maar niet disruptief"

Europees commissaris voor Energie-unie Maros Sefcovic

De strengere normen moeten de industrie aanzetten om meer te investeren in elektrische auto's en andere schone wagens. De Commissie ziet echter af van bindende quota. Ze kiest voor een systeem dat autobouwers moet prikkelen om meer auto's te produceren die geen of nauwelijks CO2 uitstoten.

Europees commissaris voor de energie-unie Maros Sefcovic spreekt van een plan dat "leiderschap" uitdraagt en "ambitieus" is, maar "niet disruptief" voor bedrijven en werknemers. "Dit zal de autoproducenten verleiden om de beste, schoonste en meest concurrentiële auto's te maken, en het vertrouwen van de consumenten terug te winnen."

Niet genoeg

Zowel de autosector als de milieu- en verbruikersorganisaties keken met argusogen naar het voorstel van de Commissie.  De Europese consumentenorganisatie Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC) en Greenpeace vinden bijvoorbeeld dat het plan nog niet ver genoeg gaat. Ansgar Kiene, beleidsadviseur voor klimaat bij Greenpeace, pleit voor nog minder auto's op de weg en verwijst naar de tegenwerkende invloed van de auto-industrie op de Commissie. Die staat ervoor bekend druk te lobbyen bij de EU om de doelstellingen voor minder uitstoot laag te houden.

Jos Delbeke, directeur-generaal voor het klimaat bij de Commissie, spreekt die invloed tegen in een interview met VRT Nieuws. "Voor dit voorstel hebben we alle stakeholders gehoord, ook NGO's, burgers en lagere overheden zoals steden." Bovendien moest de Commissie in het plan niet enkel maatregelen voor het milieu voorzien, maar ook voor de industrie die de omschakeling moet maken naar de nieuwe technologie. Europese bedrijven moeten volgens Delbeke bijvoorbeeld zelf de batterijen voor elektrische wagens kunnen maken, zodat Europa die niet moet importeren vanuit Azië of elders. "Het is naast een klimaatproject ook een heel industrieel project", vat hij samen.

De N-VA en de socialistische en groene fractie in het Europees Parlement lieten al weten dat ook zij het voorstel niet ver genoeg vinden gaan. De Europese Volkspartij (EVP) meent daarentegen dat het plan een goede basis biedt voor verdere onderhandelingen. "We moeten de industrie de tijd geven om de omslag te maken", klinkt het daar bij Europees parlementslid Peter Liese.