Grote bedrijven krijgen volgend jaar dan toch géén verplichte burn-outcoaches

Het ziet ernaar uit dat bedrijven met meer dan 100 werknemers vanaf 1 januari dan toch niet verplicht worden om een burn-outcoach onder de arm te nemen. Dat schrijft De Tijd. Die maatregel was opgenomen in het Zomerakkoord van de regering Michel, maar vakbonden en werkgevers hebben tijdens het sociaal overleg aangegeven dat ze die aanpak geen goed idee vinden. Zij pleiten voor andere proefprojecten rond burn-out, en die komen er ook, zegt minister van Werk Kris Peeters (CD&V).

De verplichte burn-outcoach in grote bedrijven was een van de maatregelen in het Zomerakkoord. Maar na sociaal overleg met vakbonden en werkgevers is die verplichting geschrapt in het voorlopige wetsontwerp, dat nog wordt bekeken door de Raad van State. Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) heeft zijn plan op vraag van de sociale partners bijgesteld. Zij zagen weinig heil in een verplichte coach op de werkvloer, onder meer omdat omdat het statuut van die burn-outcoaches nogal vaag is.

"Die verplichting zagen we niet zitten, omdat we niet echt wisten wie die coaches precies zouden zijn. Er zijn zeker goede mensen in dat vakgebied, maar ook veel charlatans. En die kunnen we op de werkvloer missen als kiespijn", reageert Pieter Timmermans van ondernemersorganisatie VBO. "We willen meer tijd om eerst enkele pilootprojecten uit te werken, in plaats van mensen aan te stellen zonder dat we weten of ze bepaalde capaciteiten en kennis hebben op het vlak van burn-outs."

Timmermans benadrukt dat zowel werkgevers als vakbonden zich in het interprofessioneel akkoord erwel toe verbinden om burn-outs samen aan te pakken. "Ons voorstel is om enkele pilootprojecten rond burn-out op te starten in bepaalde bedrijven, en daar lessen uit te trekken die veralgemeend kunnen worden", zegt Timmermans. "Dat lijkt ons meer productief. Als we dit samen met minister Peeters kunnen realiseren, dan zetten we een belangrijke stap voorwaarts in de aanpak van burn-outs."

Kris Peeters: "Ingespeeld op bezorgdheid sociale partners"

"We hebben over de aanpak van burn-outs inderdaad gediscussieerd met de sociale partners in het kader van het Zomerakkoord. Daar is afgesproken dat alle bedrijven extra inspanningen moeten doen rond de aanpak van burn-outs", reageert minister van Werk Kris Peeters (CD&V).

"Nu speelt de preventiedienst van een bedrijf daar een cruciale rol in. Een van de voorstellen was om alle bedrijven met meer dan 100 werknemers een bijkomende burn-outcoach te geven, ter ondersteuning. Maar de sociale partners hebben me unaniem gevraagd om eerst enkele pilootprojecten op kleinere schaal op poten te zetten. Ik maak hier op korte termijn middelen voor vrij, wat niet betekent dat de burn-outcoaches er op termijn niet komen. Maar welke maatregelen we ook nemen, vooral het doel ervan is belangrijk: burn-outs preventief opsporen en proberen voorkomen, en indien nodig voldoende zorg voorzien zodat een werknemer zo snel mogelijk weer op de arbeidsmarkt kan komen. Dit is een ernstige problematiek die we goed moeten aanpakken", aldus nog Peeters.

Over het vage statuut van eventuele burn-outcoaches zegt Peeters nog dat het een probleem is dat opgelost kan worden. "Er moet een duidelijke afbakening komen van wie hiervoor in aanmerking komt en welke kwalificaties en competenties iemand moet hebben. We moeten vermijden dat charlatans misbruik maken van deze nieuwe markt. Ik ga hier in samenwerking met de regio's op toezien dat er klaarheid komt in het statuut van die mensen."

Meest gelezen